[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1585055310368.jpg (21.47 KB, 320x320, 1:1, koy-tereyagi-1kg__01417415….jpg) ImgOps Google

fd37e No.75189

Aşçı an onlara sorum olacak. Tereyağının lezzetini seviyorum ama kızartma işlemlerinde kullanmak için tavaya attığımda hemen yanıyor. Bu da biber, sarımsak gibi şeyleri pişirmeyi imkansız hale getiriyor. Margarin öyle değil mesela. Peki ne yapmalı?

36cd9 No.75191

sıvıyağ gibi tavaya koyup ısınmasını bekleme. ne pişireceksen hemen koy, altını da fullleme. tereyağı çok gidiyor dersen az sıvıyağ kat.

f9a4f No.75193

>>75189
Anon altını kısacaksın başka çare yok, sürekli yağı tazelemen gerekcek.

f80bc No.75295

Bundan yapman lazım https://en.wikipedia.org/wiki/Clarified_butter
Bence uğraşılmaz. Hindistan cevizi yağı dene.

43f05 No.75305

>>75295
Tadı nasıl anon, hindistan cevizi gibi şekerli mi yoksa bildiğimiz margarin gibi mi?

6ead0 No.75307

High smoke point oils

Avokado yağı en yükselerden birisidir anon.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]