[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1581721460468.jpeg (209.07 KB, 1000x1000, 1:1, 5FF2B7EF-738A-4DD3-B7FB-6….jpeg) ImgOps Google

86d10 No.71337

Fethullah Gülen’in eski-yeni videolarında, vaizlerini vs izliyorum. İlkokul mezunu bir adamın kelime haznesinin ve genel kültürünün bu kadar yüksek olması çok anormal geliyor. Fetöcü demeyin de gerçekten çok yüksek bir IQ’sü var bence.

0cfd9 No.71340

adam dünya kadar kitap okumuş. çatır çatır filozoflar hakkında konuşuyor. bokistanda ha ilkokul okumuşsun ha üniversite ne farkediyor.

86d10 No.71341

>>71340
Apo da öyle he. Bildiğin filozof adam. Demokratik Konfederalizm diye bir sosyo-politik kuramı var. Almanya’da birkaç ünide ders olarak okutuluyor diye biliyorum.

9b93f No.71344

>>71343
Kaç yaşındasın sincap?

d6e21 No.71347

Fethullah Gulen'den bahsederken hoca efendimiz demeni tavsiye ederim mubarek.

7f577 No.71403

File: 1581778177973.jpg (33.09 KB, 852x480, 71:40, 12.jpg) ImgOps Google

sen ne diyorsun anon milletin yediğini içtiğini sıçtığını biliyordu. şah damarından daha yakındı.

7c143 No.71404

>>71403
deniz baykal
ali kırca
cübbeli ahmet

vax.

7f577 No.71405

>>71404
duyduğuma göre sıçarken bile kaydetmişler milleti. götümü silmemin internete düştüğünü düşününce kalbim sıkışıyor.

7c143 No.71406
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]