[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1581697926543.jpg (15.02 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) ImgOps Google

f9f15 No.71302

sürekli sorun yaşadığım bir kurye var ve onu dövmeyi düşünüyorum. sadece suratının ortasına yumruk atıp onu yere sermekte alternatiflerim arasında. böyle bir durumda dayak yiyen kurye darp raporu alıp şikayet edebilir mi? katta kamera yok. bir de bu kargo teslim ederken imza tc no falan almıyor sadece paketi scan ediyor. kargoyu teslim etmedi diye de şikayette bulunsam elemanın başı ağrır mı?

a1bd6 No.71303

edebilir. agrimaz.

f82a7 No.71304

paket scan etmesi büyük scantı olur

8fba6 No.71305

File: 1581698371119.jpg (80.21 KB, 570x301, 570:301, Benny_(FNV).jpg) ImgOps Google

ne yaptı kurye?

f82a7 No.71306

>>71304
scantı=sıkıntı

18683 No.71308

>>71302
> darp raporu alıp şikayet edebilir mi? katta kamera yok.
şu sorunun cevabı banada lazım yok mu hukukfeg açıklasın sadece darp raporu kanıt sayılıyo mu

417f3 No.71310

File: 1581699677446.jpg (33.06 KB, 720x726, 120:121, 83339046_1080753792273126_….jpg) ImgOps Google

>>71302(KURALLAR.HTML)

2bd6b No.71323

apartmanda bağrıp çağıracağı için komşular duyacak. polis komşuları sorgularken "o zaten hiç evden çıkmaz" cevabı alacak. polis diyecek yapıştıııır anon suçlu. yapmadığını ispat edemeyeceksin.

1050a No.71338

>>71308
kamera olmasa bile kargo şirketinde o paketin o saatte sana gittiğine dair delil vardır. darp raporunda da aynı saatte darp edildiği yazarsa 1 yıldan 3 yıla kadar mapus veya para cezası alırsın. bir tık iyi ihtimalle ihtimal hükmün geriye bırakılması alırsın onda da darp suçu olduğu için hakim vekalet ücretini sana kitler ayrıca aynı suçu 5 yıl daha işlememen gerekir. adli sicil kaydına da işlenir ve işe girerken veya yurtdışına çıkarken sorun yaşarsın. ama anonlarımızın büyük çoğunluğunun neet olduğunu varsayarsak sorun olacağını zannetmiyorum.
en en iyi ihtimalle de kargo dandik bir firmaysa o paketi ne zaman teslim aldığını dolayısıyla ne zaman darp ettiğini anlayamazlar bu yüzden senin sözüne karşı onun sözü olur. bunda hukuki açıdan bir bok olmaz ama kargo şirketi dandikse çalışanları da varoştur ve seni adam toplayıp dövdürebilir hatta evine raid eyleyebilir.
t. kriminal pro

1050a No.71339

>>71338
*ihtimalle
düzelt'd

d0927 No.71346

millette iyi göt var kendi evi önünde birini dövüyor. ertesi güne pusu atsalar boku yersin anon vaz geç.
bu arada barbar dili yine sıçtı. kimin evi, ev sahibi mi dövülüyor yoksa evin sahibi mi birini dövüyor contexi vermesek anlaşılmayacak :DD

35c26 No.71348

>>71346
kendi evinin önünde birisini dövmek ≠ birisini kendi evinin önünde dövmek[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]