[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1581619817437-0.png (374.69 KB, 1280x679, 1280:679, paşa döner.png) ImgOps Google

File: 1581619817437-1.jpg (98.19 KB, 1280x720, 16:9, alo.jpg) ImgOps Google

b4821 No.71205

>30 yaşımda NEET olma umuduyla 96bin mumya'yı kripto'ya göm
>bogdanoff kardeşler türlü oyunlarla seni zarar ettirsin
>elinde sadece 5bin dönme kalsın
paşa döner beni bekler

66fdb No.71209

>>71208
ANON SENDE GEÇ TIKTIK EDİYOR HERHALDE. O DALGA BİTELİ ÇOK OLDU. HEPSİ KAPANDI.

20c54 No.71210

File: 1581620084686.jpg (451.04 KB, 1400x660, 70:33, 637092255317219149TV.jpg) ImgOps Google

amerika'da mcdonalds'ta çalışan adam en azından bazı menülerde(big king gibi) %100 beef yiyor. burda öğle arasında paşa dönerde yediğin döner paso katkı maddesi+sakatat+yağ karışımı mutant tavuktan elde edilme+o adam daha az saat ve yoruculukta mesai yapıyor. senin ona göre tek artın bedava sağlık sigortası ama devlet hastanesine sağ giren adam sakat çıkar o yüzden onda da pek artıda değilsin.

20c54 No.71211

>>71210
>big king
yanlış demişim pardon. big mac olacaktı.

4d19b No.71212

>>71210
>bahsi geçen menünün köftesinin geldiği hayvanın amerikada yetiştirildiği için mutant olmadığını ildiri
>mutant hayvan yetiştiriciliğini mcdonaldsın başlatmadığını ildiri

41e11 No.71213

>>71210
sweet home şikagoya benzettim burayı

20c54 No.71215

File: 1581620503223.jpg (996.21 KB, 3000x1996, 750:499, 120070051.jpg) ImgOps Google

>>71212
evet öyle ama bazı eyaletlerde gıda konusunda daha iyi kurallar var özellikle antibiyotik ve hormon kullanımında. türkiye bu konuda sıkıntılı biraz eu-kanada-japonyaya göre. ayrıca biraz daha fazla ödeyerek organik alma seçeneğin var amerika'da. türkiye'de yok bu olsa da isimde organik sadece.
onun dışında haklısın. mcdonalds amerika etlerini tyson foods'tan alıyor. tam bir tüccar şirketidir food inc. izlerseniz anlarsınız.

20c54 No.71216

>>71213
minneapolis orası ne chicagosu.

41e11 No.71217

>>71216
benziyor işte benim köyüme

c9162 No.71221

>emek vermeden para kazanmaya çalış
>tüccar xocem

dcbae No.71230

File: 1581624903725.jpg (299.11 KB, 540x736, 135:184, Screenshot_20200212-231105….jpg) ImgOps Google

Aklı olan xrp aldı, akılsız olan şifrelisikkelerini sıkmabaşa çevirdi gitti.

86d77 No.71231

>>71221
mavi aşırıdozu. dünyanın en zengin kaçı servetin içine doğdu kaçı insanlığa katkı sağlayarak. zırva.

a604f No.71239

File: 1581629784091-0.jpg (4.31 KB, 250x234, 125:117, 1581629412360.jpg) ImgOps Google

File: 1581629784091-1.jpg (51.62 KB, 640x600, 16:15, 1581628632761.jpg) ImgOps Google

>>71205
>96bin sen kalk ben yatam'ı portföy yapmamak

O kadar kripto şekeli borsada max 7 payli hisseler alıp kenara atıp unutsan şuan çok daha iyiydin. Vax op vax altın al sati yapsan daha iyiydin yaw :/[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]