[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1581594714873.png (3.79 MB, 3465x2896, 3465:2896, IMG_20200211_220520_121.png) ImgOps Google

25284 No.71141

doldurun anonlar

25284 No.71142

File: 1581594855771.jpg (192.66 KB, 1280x1070, 128:107, IMG_20200211_220754_937.jpg) ImgOps Google


8d856 No.71154

File: 1581606014353.jpeg (1.56 MB, 3465x2896, 3465:2896, 6E66D6CB-90FD-4AB2-9F40-5….jpeg) ImgOps Google

+8 ;__;

b3cd4 No.71158

File: 1581607202839.png (4.23 MB, 3465x2896, 3465:2896, 1581594714873.png) ImgOps Google


07492 No.71160

File: 1581607864874.png (5.96 MB, 3458x2882, 1729:1441, ClipboardImage.png) ImgOps Google


b602f No.71161

File: 1581608213883.png (4.75 MB, 3465x2896, 3465:2896, 1581594714873.png) ImgOps Google


18309 No.71162

File: 1581608459497.png (4.73 MB, 3465x2896, 3465:2896, livz.png) ImgOps Google


e4bf7 No.71166

>yüklediğiniz görseller kimsenin sikinde olmadığındaki
>kimse büyütüp bakmadığındaki

sadece bazlı anonlar huzur bulabilir bu söylediklerimde

18309 No.71175

>>71166
sikindirik bi imageboardda hala ahkam kesmeye çalışıyosun, sen kocaman bir yalansın

082a4 No.71176

>>71175
ama biz gerçekleri teker teker kırmadan bel altına vurmadan….

2f1fc No.71184

File: 1581614361544.jpeg (566.95 KB, 1989x1662, 663:554, 6D5192BF-F9BF-46E0-A347-0….jpeg) ImgOps Google


50cee No.71234

File: 1581626710015.png (4.78 MB, 3465x2896, 3465:2896, IMG_20200211_220520_121.png) ImgOps Google


17b91 No.71235

>>71166
şunu okusanıza gerizekalı sürüsü hala görsel yüklüyorlar beyinsiz köpekler(KURALLAR.HTML)

50cee No.71237

>>71235
baban anneni dovuyor diye senin les agzini cekmek zorunda degiliz, lutfen soyunun getirdigi bu kotulugu uremeyerek hallet ve bizi bulastirma

550f9 No.71261

>>71160
>>71158
>>71154
coomer'lıktan kurtulmak için 7K imajlık hentai arşivimi sildim. Ertesi gün tekrar başladım.
Tek yolu hiçbir seksi imaja maruz kalmamak gibi görünüyor anonlar. ;_;

>>71166
otizm the post

>>71234
Self improvement ile antisosyalliğin biraz tutarsız değil mi anon

b3cd4 No.71293

>>71261
bende tüm pizzalarımı çöpe attım

6f227 No.71296

>>71293
cleaning out my closet

08436 No.71329

File: 1581711646005.png (5.24 MB, 3465x2896, 3465:2896, Adsız.png) ImgOps Google

>>71141
soru işareti olanı tam olarak anlamadım ama sanırım herhangi bir şeye şüpheli yaklaşmak diye algıladım ve her şeye şüpheli baktığım için kolay kolay inanmadığım için -4 ve -de ve kırmızı renkle olmasına rağmen altına yeşil renkle boyadıklarım bana göre kötü bir şey olmayanlar ve memnun olduğum şeyler. 1 sene sonra tekrar geleceğim ve dolduracağım bakalım o zaman nasıl olacak.

d3ef6 No.71342

>>71162
Hangi uyuşturucuyu kullanıyorsun anon? Sen de benim gibi meth bağımlısı mısın?

14a1d No.71350

File: 1581755069906.jpeg (24.98 KB, 500x610, 50:61, images.jpeg) ImgOps Google

>>71342
ucuz mu met

9dabc No.71399

File: 1581774155822.png (4.73 MB, 3465x2896, 3465:2896, 1581594714873.png) ImgOps Google


f1dff No.71414

>>71350
Ne ucuzu anon bu merete verdiğim parayı biriktirseydim bugün 2 katlı evim vardı :(

f1dff No.71429

File: 1581802646632.jpg (657.83 KB, 3024x4032, 3:4, d5ab6ah0mzg41.jpg) ImgOps Google

>>71415
İzlediğin yabancı dizilerde mi öyle gördün altyaş? Kıyamam sana

f1dff No.71432

File: 1581803487785.jpg (51.4 KB, 980x892, 245:223, 1sgewj39c3h41.jpg) ImgOps Google

>>71430
Gözlerime baktın mı hiç :DD

2a585 No.71435

File: 1581803590305.jpg (152.19 KB, 1240x630, 124:63, ayla thurstan.jpg) ImgOps Google

>>71429
offf çok havalısın be. babanla annen ufak yaşta ayrıldıktan sonra aradığın ilgiyi bu şekilde mi sağlamaya çalışıyorsun? kızlara falan anlatıyor musun? hollywood'da izlediğin film-dizi karakterleri gibi oluyorsundur kesin. herkes sana hayran ve çok kötügötsün.

fee7f No.71436

>>71432
sikini yükle bakalım hiç methçi siki görmedim orada yara var mı

71b17 No.71437


>>71429
parmak izin görünüyor

50cee No.71565

>>71261
Oyle gibi gozukuyor ama oturdugum semtten dolayi disari cikmayi ve 'arkadas' edinmeyi sevmiyorum. Fotograflarda/resimlerde nedense yalnizlik kotuymus gibi gosterilmis ama ben oyle oldugunu dusunmuyorum; iyi degerlendiriyorsan yalnizlik, kuru kalabaliklardan, bos gurultulerden daha iyi bence. Insanin kisisel gelisimine buyuk bir etkisi oldugunu dusunuyorum.
Tabii herkesin kisisel ozellikleri birbirinden farkli ve verimliligini nasil arttirdigi da degisken.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]