[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579650842006-0.jpg (264.19 KB, 1920x1080, 16:9, http _com.ft.imagepublish.….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-1.jpg (302.04 KB, 2048x1285, 2048:1285, coronavirus.jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-2.jpg (122.2 KB, 1200x675, 16:9, https _cdn.cnn.com_cnnnext….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-3.jpg (304.4 KB, 1908x1146, 318:191, 23676474-0-image-a-4_15796….jpg) ImgOps Google

ec9da No.68500[View All]

wuhan virüsü pokistana gelir mi?

tirad teması
https://www.youtube.com/watch?v=wZ4JoovKWCU
800 posts and 253 image replies omitted. Click reply to view.

81b8c No.132761

File: 1626645282603.gif (511.48 KB, 244x174, 122:87, tenor.gif) ImgOps Google

sadece aşı olanlara bulaşan bir virüs çıksa sonra anti vaxçılar kendi aralarında circlejerk yapsa ebso olurdu

ff254 No.132763

aşı npcleri ket.

Son verilere göre aşı yaptıranlarda daha yüksek koronaya yakalanma oranı saptanmış, ne idüğü belirsiz sikik aşınız sizi yaptırmayanlara göre daha az koruyor yani :D

Kek amına kodumun denyoları.

1f0d6 No.132830

>>132763
serin kaynak

2330f No.132858

>>132763
Kaynak: Anamın amı.

4adbf No.132862

aşı olmak zorunlu olmalıydı.

c9650 No.133103

>>132862
olacak zaten. ota boka komplo kuran, şimdi de aşı karşıtı olan bu salakları insan içine çıkarmayan 3 ülke var a.b.'de. poxistan da sike sike buna gelecek bu kontrolsüz turist çomarlığıyla.

işin komiği bunların uzaktan ataları 8 yıl önce suriye'den gelip çocuk felci aşısını "bizi kısırlaştıracaklar" korkusuyla reddedip 45 yıldır ülkede görünmeyen hastalığı canlandıran denyolar.

25552 No.133142

>>133103
>muh aşı karşıtı

Ulan 80iq ekşici normisi aşı hakkında ne biliyosun da bu kadar güveniyosun, muh alman muh biontech diye götünüze dildo soksalar ohh aşım da aşım diye dolanacaksınız. Hiç beyin yok oğlum sizde.

>muh koronadan birini kaybetmedin muh amcam öldü muh çok tehlikeli, zaten bunları söyleyenin de hep bi akrabası ölü kek be. %99,40 kurtulma ihtimali olan sikik bir grip virüsünü ancak sizin gibi ekşiciler gözünde büyütür.


Bu arada bu siktiriboktan çok güvendiğin aşın seni koruyorsa benim yaptırıp yaptırmamamdan sanane bre 80iqlu orospu evladı.

bc9ad No.133144

>>133142
anon duman çıkmaya başladığında bir sor kendine:

yeşil yazı nedir biliyor muyum, doğru kullanıyor muyum diye?

aşı hakkında bildiklerimize gelince de 100 küsür varyantı ikinci iğnede ortalama %80 ile cover eylediği. uzun ve ortadönem yan etkileri bilinmiyor ama covid'in iki yılda aşısızlara yaptığı etkiler biliniyor

>>132000
bu üçlü güzel örnek mesela. ayrıca erkeğim diye gezdiğiniz sokaklarda götüm götüm kaçtığınız kırma itlerin olduğu gibi hepiniz aşılanacaksınız ya da dışlanacaksınız. gerçeklerle yüzleşme vakti yakın.

7f116 No.133160

>>133144
sanane orospu çocuğu ben yaptırmıyorum benim kararım, sen siktir git yaptır çok istiyorsan. Benim yaptırıp yaptırmamam seni niye ilgilendiyor güvendiğin boktan aşın seni bu kadar koruyorsa yaptır sesini de kes otur.

77195 No.133232

>>133144
bu anon doğru söylüyor, iki doz aşı oldum(pfizer) delta variantını kaptım 24 yaşındayım 1 haftada 0 ilaçla atlattım 2 gün ağır ateşim vardı, aşı olmasaydım hastaneliktim eminim bundan. Şunu farkettim aşı olduktan sonra maske takmayı bırakmıştım, o arada alpha variantını kapıp asemptomatik atlattığımı düşünüyorum çünkü burun tıkanıklığı yaşamıştım 2 gün kadar kendi kendine gitti, bu delta variantı da burun tıkanıklığıyla başladı ama ebemi sikti maalesef şükrediyorum aşı olmama.

93596 No.133293

File: 1627237646317.png (816.29 KB, 1003x510, 59:30, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>aşı çıkar çıkmaz korku pornosu ile muazzam bir histerinin yaratılması
>insanların sokak ortasında bayılıp kan kustuğu sahte videolar
>"wuhan virüsü ciğerleri eritiyor, teni karartıyor, insanlar bayılıp kan kusuyor"
>şiddetli gribin sanki çiçek hastalığı ya da kara veba gibi lanse edilmesi
>ohk 0-20 yaş arası 99.997% survival rate
>ohk 70 üstü yaşlılarda 95% survival rate
>tarihte eşi benzeri görülmemiş korkunç derecede insan hakları ve özgürlük ihlalleri
>insanlarının 2 senedir zorla eve tıkılması
>herkesin işlerini artık evinde dijital aletlerden internet aracılığıyla yapmaya başlaması
>mavi yaka işlerinin robotiğe ve otomasyona devredilmesi
>devlet ve şirketlerin simbiyotik işbirliği ile totaliter bir düzenin kurulması
>moderna denilen ne idüğü belirsiz zamanında trilyonluk dava açılmış shady organizasyonun forsladığı aşıların zorunlu hale getirilmesi
>yan etkileri olursa dava açamazsın
>benim yüzüm ki koronanın büyük reset için bahane edildiğini realize ettiğinde
>benim yüzüm ki koronadan sonra sıra iklim değişikliği tongasına geleceğinde
>benim yüzüm ki 7 milyarlık merada nanoparticles içeren aşılarıyla insan nüfusunu 500 milyona düşüreceklerinde

b4403 No.133308

>>133293
>>benim yüzüm ki 7 milyarlık merada nanoparticles içeren aşılarıyla insan nüfusunu 500 milyona düşüreceklerinde

hah yine geldi "aşılarda çip var hojemmmm" diye sayıklayan andaval. be amına kodumun salağı, tüccar'ın beni ketlemek için içine nanoçip yerleştirilmiş bir şırıngaya ihtiyacı mı var? birazcık kuyruğuna basmayı başarsam zaten ertesi güne evimde cesedimi bulurlar. artı beni yaşatıp fiziksel ve z*h*nsel gücümden maksimum fayda sağlamak dururken beni niye nanoçiple tahtalı köye göndersin? yemin ederim bazen bir aşı karşıtı olduğum için kendimden utanıyorum amına koyayım, aynı safta durduğum malaklara bakın hele!

ad8c9 No.133314

>>133293
Amerika, Almanya, Rusya, Çin, Küba, Venezuela gibi birbiriyle çoğu konuda zıt, çoğu konuda çatışmalı bu kadar devletin, tek bir plan dahilinde bu kadar organize ve ortaklaşa hareket edebilmeleri bayağı zorlama bi komplo teorisi. Tüccar, emperyalizm, batılı şirketler veya her kimse böyle bir şeyi planlasa ve/veya virüs yalan olsa, en azından Kuzey Kore, İran gibi hardcore anti-neoliberal ülkeler çıkıp bu ne saçmalık falan derdi. Haa bunlara sorsak aslında bu devletlerin çatışmaları da fake, hepsi tüccarın tiyatrosu falan. Gittikçe komikleşiyorsunuz.

Ayrıca şu görseli attığım tiradı ismini anmak istemediğim zat banlamış ben de buraya tekrar atayım. Sikko ve cahil ülkelerin aşı oranı vs. gelişmiş ve eğitimli ülkelerin aşı oranı.

>>133142
>>133160
>>133287
Aramızda para biriktirip şu anonu bi karıya falan götürelim. İyi bi sikişsin içindeki ergen öfkesini atsın. Anonim ortamı fırsat bilip her şeye bu kadar öfke saçmak sağlıklı bir ruh hali değil.

ad8c9 No.133315

File: 1627243873636.png (24.56 KB, 252x588, 3:7, aşı.png) ImgOps Google

>>133314
Görsel gitmemiş

b86f7 No.133322

File: 1627248109960.jpg (44.73 KB, 1024x746, 512:373, covid scam.jpg) ImgOps Google

>>133308
aşı insanları anında pat diye öldürecek mi dedik be amına koduğumun otistiği? bir şekilde insan nüfusunu 500 milyon mu 300 milyon mu her ne sikimse bir şekilde cull'layacaklar işte. bunun en etkili yolu da kısırlaştırmak/üreme sistemini sikertmek.

delta varyantı alfa varyantı derken sığırları öyle bir sikecekler ki bu firmalar, her yıl iphone sürümü gibi yeni aşılar sürecekler piyasaya. siz yılda 20 doz aşı olup genetiğiniz ve bünyeniz ne idüğü belirsiz aşılardan sikilirken onlar servetlerine servet katacaklar.

99.99% survival rate'i olan sikindirik bir grip yüzünden 2 sene boyunca insanları eşşek ahırına tıkayıp zorla ne idüğü belirsiz aşıları forslayıp onun propagandasını yapıyorlar. 2009'da domuz gribi esnasında en az 500 milyon vaka sayısına ulaşıldığında bile bu kadar propaganda yapmadılar, covid'den çok daha fazla öldürücü olmasına rağmen. 70 yaş üzerindeki insanlarda bile anca 4-5% öldürücülük oranına sahip sikik grip yüzünden 2 sene boyunca insanları domuz ahırına tıkmak tarihin HİÇBİR noktasında yaşanmamıştır. ne kara vebada ne de çiçek hastalığında. bütün bunlar size göre normal tabi.

6184a No.133327

>>133322
sen bu bilgiyi nerden aldın peki? içerden mi? yoksa yine her popüler olan şeye ters gitme zorunluluğun mu depreşti?

255e2 No.133329

File: 1627250762595.jpg (36.34 KB, 1280x720, 16:9, 5f8fa3b90da6381067422ae9_o….jpg) ImgOps Google

>>133327
beynini kullanıp npc olmamak yeterli, şu an korona diye bir şey olduğunu bile bilmenin tek nedeni medya ilk korona haberlerini hatırlayın çinde sokakta zombi gibi yere aniden devrilen adam videoları filan insanları korkuttular, borsaları ketlediler çanda aylar önceden borsaların ketleneceğini söyleyen insider postlar vardı. The great reset meme değil.

8d563 No.133334

>>133329
beynini çok fazla kullanıyorsun anon. az daha zorla uzaya çıkacaksın.

54590 No.133336

File: 1627251830380-0.png (600.96 KB, 975x807, 325:269, 1614071401811.png) ImgOps Google

File: 1627251830380-1.jpeg (23.07 KB, 720x302, 360:151, image-26.jpeg) ImgOps Google

>>133334
>uzay diye bir şey olduğunu imply

Senin çok daha fazla yolun var benim olduğum seviyeye gelebilmek için, aydınlanmanın ilk adımı medyadan mainstream kaynaklardan duyduğun gördüğün her şeyi unutmak

8d563 No.133338

File: 1627252148590.jpeg (59.8 KB, 800x469, 800:469, D7440B0F-D2A4-4A21-9BFA-0….jpeg) ImgOps Google

>>133336
çok şey biliyorsun

77195 No.133339

File: 1627252215866.png (296.11 KB, 1062x530, 531:265, dshjdbs.png) ImgOps Google

>>133287
sen harbiden çok farklı bir tür ayısın, coronaviridae ailesi en az 20 yıldır gündemde olan bir virus ailesi, SARS-1 ve MERS salgınları da oldu zamanında onlar da coronaviridae ailesinden, sen tinfoilci bir kancık olduğun için götünden uydurduğun istatistikleri yutturmaya çalışıyorsun, %99.99 survival ratei falan varmış he yav, pozitif insanların %20si hastanelik oluyor, hastanelik olanların 1/4ü entübe ediliyor, entübe edildikten sonra ölüm riski %50. Git hasta birinin göğüs filmine bak komplo teorisi miymiş değil miymiş gör. 80 yaş ve bağışıklık sistemi zayıf hastaların ölüm riski %20, bütün verilerin yalan. Domuz gribi vakası 60 milyon ölüm sayısı 12.469 coronavirus vaka sayısı 4 milyon ölüm sayısı 128.000 Hadi diyelim genç insanların hepsi asemptomatik (değil), bu yaşlı ve hasta insanların hayatı değersiz değil, it gibi gireceksin kümesine 2 sene daha, zorla aşını olacaksın 15. doz gelse de olacaksın. Ne istatistikten anlarsın, ne mikrobiyolojiden ne hücre biyolojisinden anlarsın, mrna'in, protein transcriptionının ne olduğunu bilmeden aşının nasıl bi mekanizması olduğunu bilmeden obez /pol/cüler gibi muh genetiğimizi değüştürecekler diyorsun kendi adına düşünme yetin yok, araştırma yapacak tıp bilimi üzerine makaleleri okuyabilecek kapasiten yok oturduğun yerden milleti gazlıyorsun. Al bu da başka bi grafik alttaki 2020 yılında beklenen ölüm sayısı, kırmızı olan gerçekleşen ölüm sayısı, bu kadar insan nasıl birdenbire telef oldu? O kadar cahil bi herifsin ki senin mantığına göre hiçbir virüsün bakterinin olmaması lazım hepsini mi devlet uydurdu? Sana ödev veriyorum "virulence factor" ve "active and passive immunity" nedir araştırıyorsun, sonra bu makaleleri okuyorsun.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33085084/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33564683/

cd214 No.133341

>>133339
Sen hasta oldun mu entübe mi edildin, beyaz ışığı mı gördün hastanede geberirken, olmadıysan konuşma. Bu çok öldürücü bilmem ne senin gibi boş boş konuşanlar Dediğin kadar öldürücü olsaydı zaten senin gibi bi soyboy çoktan telef olurdu. Öldürücü hastalık görmeyen soyboylar sikim grip virüsünü mainstream medyadan okuyup okuyup çok öldürücü diye gazlıyor, ne hikmetse etrafımda koronadan ölen değil korona atlatan bile yok. Ama sorsan herkesin anası babası ölüyor vah vah.

Fake virüsünün fake aşısını olmadım olmayacağım sen yallah siktir ol hastane kapısına, benim aşı yaptırıp yaptırmamam seni ilgilendirmiyor. Efendice yaptır aşını sessizce otur köşene spike proteinlerin beynini kemirmesini bekle.

77195 No.133342

>>133341
sen şizofrensin

b86f7 No.133343

File: 1627257658261.png (533.8 KB, 800x570, 80:57, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>133339
>%99.99 survival ratei falan varmış he yav
>pozitif insanların %20si hastanelik oluyor, hastanelik olanların 1/4ü entübe ediliyor, entübe edildikten sonra ölüm riski %50.
az otur da şu oranların hesabını yap.

ayrıca:
>he yav
öldür kendini.

>>133342
maviekran verdi. buzzword'leri sayıklamaya başlıyor. birisi şuna format atsın.

d413b No.133354

File: 1627259258643.jpeg (102.58 KB, 1046x1200, 523:600, 70C53D58-89B5-4A00-99B5-3….jpeg) ImgOps Google

>sikik corona grip virüsü olan %20 hastanelik oluyor hajumm
>sike sikede 15. aşını olacaksın hajumm
aşıtapar koyunlara bu özgüven nerden geliyor acaba

7b81d No.133355

>>133354
Dayi olmuyorsan olma bize ne bundan. Kimliğin haline gelmiş asi karşıtlığı, az kapa neti disari çık gez dolaş.

d413b No.133356

File: 1627259685116.jpeg (156.06 KB, 1507x854, 1507:854, 58B90885-A028-446C-99EA-B….jpeg) ImgOps Google

aşıtaparların baştacı israilde yakın zamanda covid grip virüsünden ölen kişiler listesi. 2. Doz aşılarını olan koyunlar ölmeye devam ediyor. Ama bir dakka aşı olanlar hangi ölmüyordu, hafif geçiriyordu? Aşıtaparlar kandırıldı mı yoksa?

b86f7 No.133357

File: 1627260237001.jpg (51.85 KB, 478x560, 239:280, covid rate.jpg) ImgOps Google

>>133354
bırak anon eğitilmez. kendisinin verdiği rakamlar bile bizim dediğimiz şeyin aynısını söylüyor. oturup iki hesap yapmaktan aciz ibnenin evladı gelmiş bilip bilmediği oranları kopyalayıp yapıştırarak checkmate yaptığını zannediyor. oradan buradan ezberlediği "virulence faktör hojum, aktif pasif immünite hajjum" sıçmıklarını sanki biz bilmiyoruz bunları kek teker teker sayıklayınca piheyçti oluyor ya amına koduğumun sığırı. npc menesi bu oturup akıl mantık yürütmekten aciz mera hayvanlarını anlatmakta az bile kalıyor. illa birileri o bok beyinlerini yönlendirecek. bir de başkalarına cahil derler bu çarıklı entelektüeller.

99.99% 20-40 yaş arasındakiler için 99.9999%+ yaşam oranı sikik gribe karşı alınan tarihte eşi benzer görülmemiş kısıtlamalar ve özgürlük ihlalleri bunlara göre gayet normal. zaten amcık ağızlı kendi de diyor "15. aşını olacaksın sike sike kümese gireceksin swh swh" diye. bu olay 50 sene önce olsa insanlar şimdiden 2. fransız ihtilalini yapıp siyasetçileri meydanlarda sallandırıyordu. bugünün ortalama insanının ise geldiği durum bu. yukarıdaki dallamadan yüzmilyonlarca var. sırf bu bile elitlerin bu çağda artık ortalama sığırı kolayca demoralize edip istediği şekilde güdebildiğine delalet.

b86f7 No.133358

File: 1627260468922.png (81.77 KB, 2666x1875, 2666:1875, covid rate.png) ImgOps Google

>>133357
yanlışlıkla ifunnyli mene görseli atmışım.

d413b No.133359

File: 1627261649624.jpeg (70.78 KB, 1512x1000, 189:125, 45F6B38A-4047-411D-8CDD-7….jpeg) ImgOps Google

>>133357
Aynen öyle anon. 1 nesil önce köyünde keçi siken köylü dedesinin kanı çekiyor işte. Bu köylü koyunlar ne anlar özgürlükten, köle geni çekiyor işte efendi arıyor buluncada efendisinin boklu donunu bile koklar.

cbede No.133372

>>133354
>>133357
>>133358
>>133359
>>133357
bir can bile ölmesin diye ben evden çıkmamaya razıyım. siz ne zaman bu kadar kötü oldunuz?

495d4 No.133383

Akrabalarımdan 3 kişi kaybettim 1 tanesi de hala yoğun bakımda. Yine bu kadar atlatanlar oldu onlar için alışveriş bile yaptık

06acb No.133384

>>133383
rahmetli olanların yaşları kaçtı, sigara içiyorlar mıydı, başka bir hastalıkları var mıydı?

495d4 No.133417

>>133384
Hepsi 60 üstü biri ztn fizyolojik olarak çökmüştü. Sigara içen yoktu.

e11d2 No.133424

>>133417
müslülerse rabbim mekanlarını cennet eylesin.

77195 No.133426

File: 1627322638269.jpg (6.14 KB, 261x193, 261:193, download.jpg) ImgOps Google

>>133357
>>133356
>>133354
>>133343
kusura bakma seni insan yerine koyup bulaşıcı hastalıkların mekanizmasını anlatmaya çalıştığım için, şizofren olduğunu anlayıp sikiş vermemeliydim, aşı ve coronavirüsü tartışmak için asgari seviyede mikrobiyoloji ve immunoloji bilgisine sahip olman gerek ama amına koduğumun sakatına 0dan viroloji öğretmeye çalışıyoruz ki show tv ana haber istatistikleri yerine bilimsel araştırmaları okuyup empirik datayı yorumlayabilecek seviyeye gelsin de en azından kaliteli karşıt argüman sunabilsin. Bilimsel dogmayı eleştirebilmek için karşıt olduğun konuyu anlayıp, analiz edebilecek nitelikte biri olman lazım, senin gibi cahil adamların internet dışında fikirlerini sıçabileceği bir platform olmadığı için benim burda sana laf anlatmaya çalışmama hiç gerek yok yine sike sike aşıyı da oldurtacaklar, kümesine de tıkacaklar, 5g çipi de götüne sokacaklar, bunlar dışında seni ilgilendiren bi şey yok işine bak sen. Musluk suyu da içme sen florür var devlet zihnini ele geçirir alimallah.

>>133417
60 yaş yaşlı grubu değil orta yaş grubu, komorbiditeleri yok, bu adamlar bu virüsü kapmasalardı ecelleriyle ölmeyeceklerdi. Gripten ölen kaç tane 60 yaşında adam var?

326fe No.133428

>>133426
>60 yaş yaşlı grubu değil orta yaş grubu, komorbiditeleri yok, bu adamlar bu virüsü kapmasalardı ecelleriyle ölmeyeceklerdi. Gripten ölen kaç tane 60 yaşında adam var?
"Kırkından fazla yaşamak ayıptır, aşağılıktır, ahlaksızlıktır. Kim yaşar kırkından fazla? Haydi, bana açıkça, elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin! İsterseniz size ben söyleyeyim: aptallar, namussuzlar yaşarlar kırkından sonra."
Moralfag.

326fe No.133429

>>133426
>60 yaş yaşlı grubu değil orta yaş grubu, komorbiditeleri yok, bu adamlar bu virüsü kapmasalardı ecelleriyle ölmeyeceklerdi. Gripten ölen kaç tane 60 yaşında adam var?
"Kırkından fazla yaşamak ayıptır, aşağılıktır, ahlaksızlıktır. Kim yaşar kırkından fazla? Haydi, bana açıkça, elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin! İsterseniz size ben söyleyeyim: aptallar, namussuzlar yaşarlar kırkından sonra."
Moralfag.

050c1 No.133526


bb340 No.133540

>>133526
fake news, koyunlar aşı olsun diye satılık doktorun götünden salladığı çok açık. İsrail verileri ortada, aşınız çöp. Eğer aşı ölümden korusaydı şimdi çarşaf çarşaf belgeli verileri yayınlarlardı, gözünün içine kadar sokarlardı ki korumadığı israilin belgeli verilerinde çok açık bir şekilde gözüküyor.

58216 No.133589

>>133540
%100 korusa zaten yoğunbakımda yatanların %95'i aşısız denmez değil mi?

bu kadar aptal olman çevrendekiler için zor olmalı

66010 No.133633

File: 1627483853443.gif (129.45 KB, 600x391, 600:391, Opisthotonos by Sir Charle….gif) ImgOps Google

>>133356
bunu diyorsan
>>133599
gördüm düşük zekalı anon. aşılı vaka sayısını veriyor.

ölü sayısı gün be gün burada.

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/israel/

al götüne sokarsın. temmuz'da 170 vakada 3 ölü var. geçen seneki temmuz ayı vaka ve ölüm sayılarına bak bir de vaktin varsa diğer ülkelerle nüfussal oranla kıyasları da aşağıda aynı linkte. enfekte sayısı artarken ölüm sayısı geri kalan ülkeler göre her gün düşüyor. küçük beynin birazdan "aşı korumuyor o zaman" demeden söyleyeyim, askerde, okulda zorla yaptıkları tetanoz aşısı da tetanoz kapmanı engellemiyor, kaptığın takdirde kasılarak ölme ihtimalini minimuma düşürüyor. kaldı ki tetanoz insandan insana bulaşan o yüzden halk sağlığını doğrudan doğruya tehdit eden bir hastalık bile değil.

koçum, aslanım vs yazmaya devam, şırdan kokusu alıp tırsıyorum

428f6 No.133640

File: 1627488299864.png (12.53 KB, 1149x800, 1149:800, E864A920-E454-42FE-B1C8-DF….png) ImgOps Google

>>133633
Yukardaki israil verisi durumu kritik olanlar içindi. Aşının korumadığının açık kanıtı. O kadar aşı yapılmasına rağmen geçen seneyle bu sene arasında vaka sayısı olarak fark çok az. Şimdi postladığım veri ise ölenler. Azıcık zeka kırıntın varsa sonbaharda vakaların fırlayacağı ve aşılı veya aşısız ölümlein eşit oranda artacağını idrak edebilirsin. Aşı çöptür hala size bunu söylemiyorlar çünkü yeni aşı gelene kadar eski stokları eritecekler. Bu pandemi pcr testi pandemisidir başka birşey değil. 20. Doza kadar yolu var.

2e0de No.133644

düsük zekalı anon, götüne sokarasın, azcık zeka kırıntın, küçük beynin, aptal olman çevrendekiler için zor, niye böylesiniz sonra gidip baska yerde "burda adam akıllı tartışma kurulmuyor" diye ağlıyorsunuz ilk hakareti etmesen hakarete hakaretle karşılık vermezsen seninde karsindakininde fikrini rahatca degistirebilirsiniz

0b233 No.133782

File: 1627575540111.jpeg (571.62 KB, 729x1005, 243:335, 001EE6F6-5A0E-4C65-9535-1….jpeg) ImgOps Google

Doğal seçilim son hızıyla sürüyor

b86f7 No.133786

File: 1627576433553.jpg (105.21 KB, 864x797, 864:797, covid variants.jpg) ImgOps Google

>>133782
delta varyantı, kappa varyantı, lambda varyantı ne ararsan var. ne vereyim abime? her ay yeni bir lezzet.

dünya ekonomik forumu ve bigtech her ay yeni bir ""varyant™"" çıkartıp sığırlara dayayacaklar babam aşıyı dayayacaklar. insanlar en az bir sene daha ev hapsinde tavuk gibi kümeste oturup 20 doz aşı olmadan bakkala bile gidemeyecekler. sığırlar ise totaliter devlet ve şirketler simbiyozu™ tarafından 10.000 yıllık insan tarihinin en muazzam sikişini yaşarken 99.99% iyileşme oranlı gribe kafayı takacaklar, yaratılan varyantlara™ kafa yorup daha önünde olan biteni bile göremeyecekler.

dünya korkunç bir hale geldi.

6d4c4 No.133789

File: 1627577811436.jpg (6.53 KB, 194x259, 194:259, aydınlanmış birey.jpg) ImgOps Google

>>133786
>>133786
90 yıl önce milyonları öldüren gribin varyantları her yıl çıkıyor anon. griplerin varyant çıkarması kadar doğal bir şey yok. iki yıldır neye karşı olduğunuzu öğrenemediniz. yoğun bakımları tıkamayın da işe yarar insanlar trafik kazasından sonra solunum cihazına ihtiyaç duyarlarsa ölmesin, kurtarılabilecek hastalar kertenkele adamlardan ya da iğneden korkan salaklar yüzünden ölmesin, hastalanıp 3 yıl sonra yılda iki kere zatürreden hastaneye yatıp sağlık sistemine yük olmayın diye bütün bu önlem. hali hazırda tarhanalı kıçınla kucağındasın zaten sistemin, niye bu kadar büyük bir tiyatro harcasınlar ki orada kalman için? yeri geldiğinde eşitlik ilkesine uygun davranmayıp "sen çık lan komplocu çomar" diye yoğunbakımdan seni atıp gerçekten topluma potansiyel faydası olanları alamayacakları için bu önlemler.

6d4c4 No.133792

File: 1627578221436.jpg (385.04 KB, 1200x865, 240:173, xcsa.jpg) ImgOps Google


21232 No.133843

virüse sikiş verdiğimden değil ama sonunda mahalle baskısına yenik düşüp ilk ve son doz aşımı oldum. ikinci veya üçüncü dozları olmayı düşünmüyorum, eğer bu yüzden hastalıklı muamelesi görürsem de kan çıkar.

ayrıca şu varyant haberleri de ilk hindistan'dan çıktı diye hatırlıyorum. zaten hindistan her türlü virüsün ihya olacağı bir bok çukuru, belki başka bir virüsü covid varyantı diye yutturmaya çalışıyorlar sırf aşı satabilmek için. bu tiradın ilk postalarında söylenenlere katılıyorum, çin ve hindistan gibi aşşşırı kalabalık bok çukurları yok edilmeli.

cba06 No.133844

File: 1627594056200.jpeg (281.71 KB, 750x679, 750:679, 3E28E830-55F4-43CC-8AA8-1….jpeg) ImgOps Google

>aşı olmayanlar yüzünden toplum sağlığı riske atılıyor hajumm
>aşı olmayanlar virüs yayıyor, canımıza kastediyor hajum
Satılık big pharma etki ajanı aşıtaparlar bugüne kadar ne dediyse yanlış çıktı, aşı karşıtlarının(hür zeki bireyler) sözlerini dinleyin anonlar ne dediysek o oldu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]