[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579650842006-0.jpg (264.19 KB, 1920x1080, 16:9, http _com.ft.imagepublish.….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-1.jpg (302.04 KB, 2048x1285, 2048:1285, coronavirus.jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-2.jpg (122.2 KB, 1200x675, 16:9, https _cdn.cnn.com_cnnnext….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-3.jpg (304.4 KB, 1908x1146, 318:191, 23676474-0-image-a-4_15796….jpg) ImgOps Google

ec9da No.68500[View All]

wuhan virüsü pokistana gelir mi?

tirad teması
https://www.youtube.com/watch?v=wZ4JoovKWCU
640 posts and 212 image replies omitted. Click reply to view.

6e121 No.118314

https://mobile.twitter.com/raporlar/status/1294667743942316032

bu haritanın güncel versiyonunu nerde buluruz

6e121 No.118373

>>118314
5 saat olmuş kimse bu harita değil grafiktir ökkeş diye uyarmamış

7331d No.118854

File: 1616596483917.jpg (41.76 KB, 800x450, 16:9, _117500069_9db48266-1bb0-4….jpg) ImgOps Google

sonsuza kadar devam edecek gibi geliyor korona bana. hergün yeni bir mutasyon çıkıyor.

7331d No.119205

File: 1616705506101.jpg (449.39 KB, 1080x2160, 1:2, Screenshot_2020-07-29-04-3….jpg) ImgOps Google

akp'nin oy deposu yaşlılar eriyor. koronadan ketlenen birini tanıyor musunuz reelde? yaşı kaçtı?

8dd8f No.119768

File: 1617015795285.jpg (15.07 KB, 302x357, 302:357, covid.jpg) ImgOps Google

neden yine yükseldi bu?

73c05 No.119824

>>119768
havaların ısınmasından ve kuralların dünya çapında gevşetilmesinden. ülkenin çeyreğini aşılayan birinci dünya ülkeleri bile siki taşağı yaydı. kaldı ki aşının etkinleşmesi yaklaşık 40 gün alıyor. yanılmıyorsam cinovac tarzı geleneksel aşılar zayıflatılmış virüs verdiği için antikor oluşmadan virüsü aktif taşıyan biriyle aynı ortalamda soluyorsa virüs yükü de daha fazla oluyordur. bu benim cahil eşit ağırlıkçı tespitim tabii. medfag ya da biyolog varsa düzeltebilir.

05e95 No.119837

File: 1617039748716.jpg (287.94 KB, 680x593, 680:593, 1616895412052.jpg) ImgOps Google

>>119824
>t.npc

afa8d No.119855

yine yasaklar gelmiş galiba. acaba bu yasaklar REİS'in artık işine mi geliyor? virüs mirüs ayağına bildiğin diktatörlüğünü ilan etmek üzere, kendi yandaşları kongrelerde sosyal mesafenin amına koyarken kimseden gık yok ama iki kişi sokakta yan yana gelince hemen ön bahçedeki yasak fetişistleri "bunlar yüzünden canımız tehlikede!!!!!!" diye celalleniyor.

5765f No.119858

File: 1617046009941.jpg (7.4 MB, 4632x3080, 579:385, h_56791093.jpg) ImgOps Google

>>119855
kendi protestolarına gelince de bir şey demiyorlar. hepsi bir performans.

73c05 No.120030

>>119858
>>119855

anon ramazan boyunca lokantalar haftasonu yasak. içki yasağından zaten bahsetmiyorum. hiçbir yasak açılmadı. saat 9'u geçse de teravihler serbest >>119858 bu postadaki yarısı kürdi kezbaniçelerden daha sık saflarda ve kapalı alanlarda oluyor teravih ve bayram namazları.

kime ne anlatıyorsun?

sırf kafası çalışan kesimden oy haklarının imkansız olduğunu anladılar diye kemikten milli görüşçü ve kendilerinden çıkan partilere oy kaybetmemeye çalışıyorlar.

89ed0 No.120094

>>120030
sırf o kesimi memnun edebilmek için ülkenin amına koydular/koyuyorlar.

97d91 No.120337

File: 1617297325052.jpg (108.39 KB, 788x483, 788:483, vaka_2273.jpg) ImgOps Google

40 yapar

349f9 No.120993

File: 1617609994539.jpg (62.45 KB, 800x615, 160:123, R84d7570b69e5842c6a9792d93….jpg) ImgOps Google

virüsün ilk ortaya çıktığı zamanlarda herkes umrecileri suçluyordu, umreci moruklar ve çinli turistler virüsün bokistan'da görülmesinin yegane sebepleri olarak görülüyordu fakat zamanla umreciler unutuldu, onun yerine içki içilen mekanlar ön plana çıkarıldı ve sanki ülkeye virüsü içkili mekanlar yaymış gibi haberler üretildi. ardından sokağa çıkma yasakları başladı, hatta bir keresinde gece 00:00'da başlayacak yasağı birkaç saat önceden duyurup milletin marketlere akın etmesine sebep oldular. luppo alanlar, iki tane 2,5 litre kolayı koltuk altlarına sıkıştıranlar vs.

neyse sadede geleyim; sizce virüs REİS'in işine mi geldi? "biz bize yeteriz" deyip milletten para tırtıkladı, kamalcı kesimin takıldığı ne kadar mekan varsa hepsini kapattırdı veya cezalar yağdırdı, sokağa çıkma yasaklarının ardı arkası kesilmezken camilerin tıklım tıklım olmasına bir şey demedi, insanları eve tıkıp öte yandan dalga geçer gibi mitingler düzenledi, ayasofya'yı ibadete açıp yine sosyal mesafenin amına koydu vs.

velhasıl ön bahçede istedikleri kadar "bu sefer bitti, halk artık uyandı kekkürü, artık oy moy vermez" diyedursunlar, REİS bu pandemiden de güçlenerek çıkacak bence. peki ya sizce?

30417 No.121011

>>120993
ramazan ayında akşam 7'ye kadar restoranlar kapalı olacak "iftar izdihamı" olmasın diye

>akşam 7'ye kadar iftar

>akşam namazı 8'e 10 kala boktanbulda

gerisini sen düşün.

4561c No.121129

>>121011
Alışveriş merkezleri de 20:00'da kapanıyor
İftar saati ve işçilerin sokağa dökülme saati aynı, bakalım toplu taşıma nasıl olacak.

Kısa çalışma ödeneği bittiği için ve hafta sonu (2 gün) yasağı olduğu için, iş veren haftalık 48 saati işçiyi günde 10saat çalıştırarak tamamlamaya çalışıyor.

2473c No.121463

günlük vakada ve ölümde kendi rekorumuzu kırdık ver mehteri

f6415 No.121509

>>68503
Şu an ne düşünüyorsun.

e1adc No.121512

>>121509
hala aptal aptal şeyler düşünüyordur cahil. bir de geçmişten ders çıkarmış gibi yazmış.

kuş gribi salgını tamamen abartıldı, göçmen kuşlarla halk iç içe nadiren leyleklerin bacalara yuva yapmasıyla geçiyor. bokistan ise bu durumu bütün tvlerde "tavuklar insan ketliyüür" diye yayıp ne hikmetse büyük tavuk şirketlerinin hiçbir hayvanına dokunmadan köylü halkın hiçbir hastalık belirtisi taşımayan tavuklarına zorla el koyup milyonlarcasını, bazıları kamera önünde haberlerde göstere göstere canlı canlı yaktılar. bu süreçte güvercinler ne hikmetse siklenmedi. ha bi de tamamen tesadüf olarak o dönemin maliye bakanı kemal unakıtan yumurta işine girmişti.

bugün de milli eğitim bakanının özel okullar zinciri, turizm bakanının oteller zinciri var. hastaneler zinciri sahibi sağlık bakanımızla telefonda istişare edip reiz'in de izniye yasakları ona göre bazı dönemlerde koyup kaldırıyorlar muhtemelen. balık hafızası ve 89 iq problemi olmasaydı bu ülke belki de batı avrupa seviyesine bile gelebilirdi.

649d7 No.121614

>>121509
bilip bilmediği her bok hakkında konuşmak zaten bir türko hastalığı ama ben bu işin nirvanasını bir hacettepe üni hocalarında iki bu tahtada gördüm. ekşi, twitter, kıraathanedeki emmiler vs. vs. hiçbiri bu ikisinin eline su dökemez bu konuda, ciddiyim abartmıyorum.

fa799 No.121868

File: 1618058879605.jpg (39.3 KB, 1023x630, 341:210, depositphotos_68766247-sto….jpg) ImgOps Google

vaka sayısında italya'yı geçtik

bcc6b No.121891

>>121512
>>121614
ulan mankafalar bu tirad açıldığında virüs henüz türkiye'de görülmemişti, bilip bilmeden salak salak şeyler yazmayın!

bunu da ben yazmıştım, o zamanlar da virüs önce iran'da görülmüş ve sonra da umrecilerle çinli turistler yüzünden bokistan'a gelmişti >>69625

b0dcc No.121927

>>121891
>Bokistan salgın hastalıklara karşı sınavını verdi.
>Kuş gribi vakasında oldukça profesyonel davranmıştı

bunları yaz, sonra 10 yıl önceki olayla ilgili kırmızıyı veren aptal olsun.

>>121868
günlük vakada sırada hindistan var

fa799 No.121937

>>121927
günlük vakada hindistan'ı geçersek soykırım gibi bir şey olur.

b0dcc No.121957

>>121937
şu an avrupa birincisiyiz zaten günlük vakada. sayıların doğru olduğuna inanırsak önümüzde tüm dünyada abd su, brezilya ve hindistan kalıyor sırayla

https://news.google.com/covid19/map?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr

fa799 No.121963

>>121957
toplam vakada italya'yı geçtik günlük vakada da pajeet'leri geçersek komple ülkeye lavman yapmamız gerekir.

a2d91 No.122205

File: 1618257681524.jpeg (15.19 KB, 474x417, 158:139, images.jpeg) ImgOps Google

saat 23 hâlâ günlük vaka açıklanmadı

eb551 No.122206

seçimlere etkisi olur mu anonlar? amerika su'da ketlenen 150k boomer trampetin kaybetmesinde etkili oldu diyorlar. bizdeki ihtiyarların akpye yönelimi belli. seçime etki edecek bir aritmetiğe sebep olur mu acaba

a2d91 No.122209

File: 1618260029423.jpg (50.92 KB, 710x395, 142:79, akpsecmeni.jpg) ImgOps Google

>>122206
seçimlere 2 yıl ve gizlenen birçok ölüm var. doğal ölümlerle birleştirince %50'den 1 eksik oy alsan ilk turu kaybedeceğjn sistemde kesinlikle etki edeceğini düşünüyorum ben. akp arasında "seçmen kitlemiz küçülüyor" diye moral düşürmesi bile kârdır. çok mu wishful düşünüyorum?

1d759 No.122233

>>122209
seçimler iptal olabilir bu gidişle. tamam bu tiradın başlarında da dünya ketlenir diye gaza gelmişliğim var ama dünya ayrı bura ayrı sonuçta.

ekonominin 3-4 ay sonra ne olabileceği kestirilemiyor. öyle bir ülkeyiz ki hayatta kalma konusunu mujiklerin yazın iki hafta havuzlarımızı taşak tuzlarıyla beslemesine bağlamışız. başka da bir çıkarımız yok. öte yandan iki hafta içinde murrika ve halkbank mevzusu var. birinden biri olacak, o sırada tengri kurtarır da beklenen büyük boktanbul depremi olmazsa yine bi süre daha yırtarız ama çıkışı yok buranın. bari aşı alabilecek kadar parayla yargılanabilseler.

b25ef No.122314

File: 1618331419021.jpg (65.18 KB, 1213x686, 1213:686, ramazan-kapanma.jpg) ImgOps Google

Arşivde yer alması açısından paylaşıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklamaları

Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Burada vaka ve vefat sayılarında beklenen azalma görülmezse daha sert tedbirler gelecek.
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19.00 ve sabah 5.00 olarak güncellenmiştir. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir.
65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz.
Kamuda saat 16.00’da bitecek şekilde esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel işletmelerde bu yönde teşvik edilecek.
Eğitimde sınav sürecinde 8. ve 12. sınıflar haricinde tüm sınıflar uzaktan eğitimle devam edecek.
Yeme içme hizmetini veren kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek. Lokantalar Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al sistemiyle çalışacak.
Düğün, nikah, nişan, kına, genel kurul ile toplantılar ile kapalı alanda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.
Oteller sadece kendi müşterilerine sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. Evlerde toplu iftar gerçekleştirilemeyecek. Konaklama tesislerinde toplu iftar gerçekleştirilemeyecektir. Uygulama yarın akşam saatiyle başlayacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığınca bu akşam yayınlanacak genelgede belirtilecektir…

d0dc7 No.122332

File: 1618335142442.jpg (273.84 KB, 1200x799, 1200:799, siyasetinteklimanıexlaktır.jpg) ImgOps Google

>>122314
>kısmi kapatma kararı
>kısmi

az önce öyle bir facepalm yaptım ki alnım kızardı amına koyayım! yukarıdaki bazı postlarda belirtmiştim yine belirtiyorum, bu pandemi gürcü'nün acccccayip işine geldi öyle böyle değil. ulan zaten her taraf ana baba günü gibi kimsenin (bolis dahil) yasak falan siklediği yok, sadece yasakları iki saat erkene aldı başka hiçbir yenilik yok.

41ed2 No.122338

File: 1618336684519.jpg (229.64 KB, 988x1191, 988:1191, IMG_20210413_205600.jpg) ImgOps Google

meksika'da total vaka az ölüm çok.

a94a3 No.122350

>>122338
testi yoğunbakımdakilere yapıyorlardır. normal.

aba3b No.122491

File: 1618418475267.jpg (523.56 KB, 965x1839, 965:1839, IMG_20200422_233004.jpg) ImgOps Google

>62797
>279

günlük vakada ve ölümde tekrar rekor kırdık

c870b No.122492

rakamları takip etmiyorum. 279 ölüm çokmuş. yalan söylemeyi bıraktılar mı yoksa bu ayar çekilmiş bir sayı mı

a94a3 No.122499

>>122492
bokistan yerine covidistan olarak adlandırılma değişikliğini oylamaya sunuyorum

c18a1 No.122615

File: 1618489007776.webm (262.47 KB, 480x360, 4:3, nealakasivar.webm) ImgOps Google

>>122499
kabul edilmedi

5ad0f No.122632

>>122615
o zaman haftasonu tekrar oylamaya sunmayı planlıyorum. muhtemelen gerçek rakamların açıklanacağı gün o zaman olacak. bu göstermelik yasaklardan iki hafta sonra da şelale gibi aşağı düşüş yaşanacak vaka sayılarında. turizm önemli çünkü. bunu cumartesi gecesi tekrar düşünün. kovidistan ya da kovidya da olabilir.

f4db6 No.122680

>61400
>297

bana ölüm sayılarında büyük puştluk var gibi geliyor. bu kadar vakaya bu kadar ölüm az.

b4725 No.122700

>>122680
daha önceden kanser vs tarzı geçmişin kayıtlıysa o geçiyor. kontradiksiyonlarda da kalp krizi, organ yetmezliği, zaatüre diye giriş yapılabiliyor başhekimlere gelen emre göre.

f4db6 No.122856

>>122700
anon bunun hakkında türk tabipler birliği vs. gibi bir kurumdan açıklama var mı? başlarda akp'yi iyi görmüyordu ttb ama şuan sustu sanki.

f4db6 No.122859

>>122856
iyi gömüyordu*

69c6e No.122957


21a25 No.122959

>>122856
şu an açıklanan vaka sayıları gerçeğe yakın, ondan sustular.

>>122957
ilgi kevaşesi ya da deli olabilir

83412 No.122972

>>122959
ölü sayısından vursa keşke ttb, daha hassas bir konu.

83412 No.123007

File: 1618671789073.jpg (85.67 KB, 374x884, 11:26, IMG_20210314_215729.jpg) ImgOps Google


2e663 No.123078

hala bu covit zırvasına inanan kaldı mı? post altında öldük bitti diye zırlayan normieler nereden türedi? aydınlatacak /ka/liteli anonlar cevaplasın lütfen

a1389 No.123165

>55802 vaka
>318 ket

>>68503
>Gelmez gelse de yayılmaz. Bokistan salgın hastalıklara karşı sınavını verdi.

bruh

ee54c No.123172

>>123078
ben seni aydınlatayım, insanların, senin aksine, evde 31 çekip göt büyütmekten başka yapacak işleri var ve dışarı çıkıyorlar, dışarıya 1 adım atınca da bu covitin gerçek etkilerini görmek mümkün.

a1389 No.123306

şaka maka günlük vakada abd ve brezilya'yı geçtik[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]