[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579649568735.mp4 (1.1 MB, 640x800, 4:5, mUtx9El5LAopwhin.mp4) ImgOps Google

493fa No.68493

sokakta sürekli böyle yürüyen kızlar görüyorum bunun bir nedeni var mı? böyle havalı göründüklerini falan mı sanıyorlar acaba?

6f8be No.68513

Ne bok yediklerini kendileri bilmiyor biz ne bilelim.

d0297 No.68529

File: 1579670712016.gif (9.18 MB, 710x400, 71:40, milan-salmona-horse-acting….gif) ImgOps Google


07839 No.68547

"canım yaprrak dolması istiyor" yürüyüşü bu

ab3d1 No.68557

ortadaki hem daha uzun hem daha cibir
tam bir alfa female
tekrar tekrar diger ikisine bakarak izlemeye çalıştım ama hep ortadakine baktim kontrolum haricinde

7b7cb No.68574

>>68557
alfa dişi diye bir şey yoktur. kadınlar erkeklerin malıdır. alfa kendi başına hayatta kalana başka canlıya yaşamak için gerek duymayan canlıya denir. bunları doğaya sal bir gün sonra toprak olur. kadın istediği kadar güçlü olsun bir erkeğe muhtaçtır ve bir erkek tarafından götüne vura vura sikilir.

65b6f No.68579

>>68574
alfa dişi kadın erkek arasında olan değil. kadınların da kendi içinde hiyerarşisi var. mesela alfa dişi denince benim aklıma lisedeki voleybolcu uzun ve atletik kız grubu gelir.
>>68557
>179
>59
>çubuk gibi vücut
>alpha female

254e5 No.68581

File: 1579706289972.png (297.57 KB, 2396x1198, 2:1, 587249c4-b642-4d50-a745-bd….png) ImgOps Google

>>68579
al işte bütün gün netflixten gençlik dizisi izleyen gençlikten de başka bir tanım beklenemezdi zaten

65b6f No.68583

>>68581
anlıyorum çantanı camdan dışarı attılar diye voleybolcu kızlara kinin var. fakat çözüm bu değil.

7f341 No.68584

>>68583
tatlı kız bize şu kalçalarını bi göster bakalım

65b6f No.68620

File: 1579718836599.jpeg (21.8 KB, 351x472, 351:472, a439db9437e644388d1ace555….jpeg) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]