[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579607309103.jpg (4.08 MB, 4000x3000, 4:3, IMG_20200121_140558.jpg) ImgOps Google

f789d No.68420

Doyduk yine

cb618 No.68421

kaç para?

9a964 No.68424

hangi marka?

b7822 No.68426

afiyet olsun soğan halkası yok mu

504a9 No.68428

File: 1579613447611.jpg (846.38 KB, 1200x850, 24:17, 5guysburger_asiaone.jpg) ImgOps Google

boktan kafe burgeri, buna para veren burgerden anlamıyordur.

>ketçap mayonez sos ( puke )

>yanık fries msg ve 30 çesit baharat ilavesiyle ( tadı ağzıma geldi )
>kupkuru? malzemeleri dipdiri burger, yanık köfte, çiğ marul, kuru ekmek gerçek burger ezilmiş kendi sıcaklığında nemiyle büzüşmüş içindeki marulu bile akışkan kıvamda olan her bir malzemesi birbiriyle birleşmiş burgerdir.

Bu tür kese kağında cool kafe kartonlarıyla gönderilen burgerler ekşici eniklerin özel üniversite okuyan banu sunun cüzdanını boşaltmak için yapılan soytarılıklardır

f789d No.68431

>>68421
25 olabilir

>>68424
boktan kafe burgeri üstteki anon haklı ama güzel. köfte yanık değildi üstüne biftek parçası koymuşlar.

>>68426
soğan halkası yok. sevmiyorum mayonez de çok sarımsaklıydı.

8aa5f No.68440

Burası instashit mi

Niye yemek fotoğrafı atıyorsunuz


Reeeeeeeeeeeeeeeee3333

9671d No.68982

Afiyet olsun anon

bdc51 No.68984

>>68428
hay ağzına sağlık kıymetli dostum.

3039f No.69033

File: 1580057321627.png (3.43 MB, 1500x2000, 3:4, ClipboardImage.png) ImgOps Google

tücüksepeti'nde adı sanı bilinmeyen bir lokantadan adana dürüm söyledim bugün, eti sakız gibiydi, parçalanmıyordu. acaba hangi tırnaklı hayvanın sakatatını yedik..

0ea4c No.69035

>>69033
Kötü yorum yazma aşireti toplar seni sikmeye gelirler[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]