[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579371727576.jpg (49.94 KB, 678x452, 3:2, images-25.jpg) ImgOps Google

98dc1 No.68107

Üniversite deki wifiden(eduroam) torrent indirmiyor film sitelerine girmiyor vpn açmıyor yapan varsa iki film indiriyim söyleyin de

57ca1 No.68108

beter ol pezevenk film indirecekmiş babababa

7cefa No.68116

devlet de o okulun internetine torrentten film indir diye para veriyor zaten değil mi

bd591 No.68117

Aynen yok mudur yolu yordamı bunun?

57491 No.68124

geçen google colab ile ilgili bir tirat açmıştım. acaba ondan mümkün olur mu ki. ah bu cahillik

4cc21 No.68164

eduroam sistemi fortinet'in frewall'unu kullanıyor. onu aşmanın yolu internette yazmıyor hiçbir şekilde.

fortinet mühendislere binlerce şekel ödüyor bence bir çan sıçanı aşamaz.

d7b92 No.68455

Proton vpn ama premium sürümü.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]