[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579012613236.png (393.13 KB, 635x357, 635:357, ClipboardImage.png) ImgOps Google

d0fa5 No.67539

yemin ederim bu ülke komple beyincik. sorgulama yetisinden mahrum kalmış gözü kör olmuş aptal fanatik insanlar. siyasi parti meselesine girmeye bile gerek yok. kime oy verdiğinden bağımsız. 89 diyorlar ya gerçekten çok iyimser bir rakam. kim ne derse desin buradaki anonlar olaylara gerçekten daha geniş açıdan bakıp daha iyi analiz edebiliyor. mükemmel değil ama rezalet de değil. buranın dışına çıkınca kafayı yiyecekmiş gibi oluyorum. canım anonlarım.

8cb62 No.67540

File: 1579013052806.jpg (35.33 KB, 400x591, 400:591, teoman_9837.jpg) ImgOps Google

"Türkiye'den İstanbul'dan, Topkapı Garı'ndan, Türk Sanat Müziği'nden, türkülerden, tıklım tıklım otobüslere binerken başkalarının önüne geçmek için çabalamaktan, folklordan, futboldan, kuyruğa girmeyi bilmeyen insanlardan, çamurdan, mahallelerinden geçtiğimde sataşan çocuklardan, ter kokusundan, din ve turizm dersinden, sokak kapıları önündeki ayakkabılardan, maşrapadan, köylülerden, minibüs muavinlerinden, tığ işlerinden, gül suyu kokusundan, başörtüsünden, alaturka tuvaletten, seccadeden, elektrik ve su kesintilerinden, bağlama ve zurna sesinden, yemek yemekten, blok flütten, halay çekenlerden, göbek atanlardan, yemek kokan apartmanlardan, kalabalıktan, babasızlıktan, fakirlikten, sıskalığımdan, sevgilim olmamasından, utangaçlığımdan ve Türk olmaktan nefret ediyorum. Midemi bulandırıyor."

b3c35 No.67541

karşılaştığım pek çok kişi için "aptal lan bu" diyordum. ben de aptallaştım. neyi kınasam başıma geliyor. lanetlendim. bu yüzden kınama kimseyi anon. belli olmaz belki "kınarsan başına gelir" menesinin az da olsa bir gerçekliği vardır

neyse. yıllar geçtikçe aptallaştığının, sıradanlaştığının farkına varmak çok acı bir şey. halka bakarak hala kendimi teselli edebildiğim meseleler var tabi. ama onlar benden iyi yaşıyor

b1810 No.67548

>>67541
Neuroplastisiteden. Ortama adapte oluyor beyin. Bok çukurun daysan iq düşürüp acı çekmeni azaltıyor

f573c No.67556

File: 1579029774832.png (577.67 KB, 715x534, 715:534, 1*-W2kUR0p2GjrUdiKhICe3g.png) ImgOps Google

7/24 odanızda sıçanlayıp diğer insanlardan nasıl üste çıkabiliyorsunuz bana da öğretin. nefret ettiğiniz insanların yaptıklarını yapmamak bir özellik değildir. sizin onlardan üstte kalan ne özelliğiniz var? olayları daha iyi yorumlamak, daha iyi analiz etmek? bu size hayatta ne kazandırdı? dışarı çıkıp insanları mı örgütlediniz yoksa forçen'de trollük mü yaptınız. nefret ettiğiniz her insanın bir özelliği var; ikiye bölünmüş arabayı hasarsız diye satam galerici, sokakta davul zurna çalan emice, üst katta seks yaparken yatak gıcırtısıyla seni rahatsız eden komşu, tüm istanbulu apartmanla döşeyen belediye… herkesin bir özelliği var iyi ya da kötü. senin be özelliğim var? 7/24 odasında durup düşünmek.

0949e No.67560

>>67556
>7/24 odanızda sıçanlayıp diğer insanlardan nasıl üste çıkabiliyorsunuz bana da öğretin
sen eğitilmez gibi duruyorsun şu girizgahla ama eğitmeyi deneyelim.

>nefret ettiğiniz insanların yaptıklarını yapmamak bir özellik değildir.

öyledir hatta nefret ettiğimiz insanların yaptıkları ekseri kötü işlerse bunları yapmamak güzel bir özelliktir.

>sizin onlardan üstte kalan ne özelliğiniz var?

başka insanlara zarar vermemem, kendi başıma kaldığımdan dolayı dolayı film izleme, müzik dinleme, bunlarla ilgili yazılanları ve edebi eserleri okuyup kültürlenmek için çok vaktim oldu. genel kültürün, bilmenin bir değeri varsa ben de bu insanlardan daha değerliyim çoğu medeni alanda.

>olayları daha iyi yorumlamak, daha iyi analiz etmek? bu size hayatta ne kazandırdı?

çiftlik banka girip dolandırılmadım. avrupa bizi gıskanıyor diyip ülkenin amına koyan insanları desteklemedim, batı insanı süper ya diyip kendimden nefret de etmedim.

>senin be özelliğim var?

senin de dediğin gibi 7/24 odasında durup düşünen adamım ve bunun sokakta zurnayla kafa siken adamınkinden, üst katta anırıp milleti rahatsız edenlerinkinden daha soylu bir yaşayış biçimi olduğunu düşünüyorum.

siz demeden *fötr bahşişler.* aferim çok güzel laf sokuyorsunuz.

2a2f4 No.67577

>>67560
bu anon kafaya çiviyi çakmış.

87fbc No.67589

>>67560
tldr boş adamım herkesten üstünüm.

fec86 No.67592

>>67560
düşünüp yazmaya üşendiğim şeyleri yazmışsın. bir tek film izlemenin ve müzik dinlemenin sana bir şey kattığını düşünmen cringe edici.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]