[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1578983425840.jpg (114.96 KB, 789x800, 789:800, götüyankpepe.jpg) ImgOps Google

16ba9 No.67525

>Bokchandaki bütün İslam Devleti videolarını sen at
>Yakında yakında neşidini iste
>BİS 5 SNE BOŞUNA MI ARŞİB YABDIQ HACUB

16ba9 No.67526

ayrıca geçenki neşid isteyen anon değilim zihin sıçmanıza gerek yok

e7fac No.67529

File: 1578988649503.jpg (34.58 KB, 854x639, 854:639, 1544626531505.jpg) ImgOps Google

>>67525
>hurr durr
>en eski benim
>arşiv ket hacum
atayım da disçorddaki arkadaşlarınla paylaş :DD hatta az kaldı neşidi de var.

b51f2 No.67531

File: 1578992599390.webm (19.43 MB, 800x450, 16:9, yakında.webm) ImgOps Google


15b3e No.67532

Kılıç görse korkudan altına sıçacak veletler tahta köşelerinde kafa kesmecilik oynuyor kek ulan

5ed08 No.67534

isteyen anon burada. allah'ın aslanları diye bir neşid de vardı onu da atın madem eliniz değmişken :-DDD

16ba9 No.67543

File: 1579018010824.png (671.86 KB, 569x691, 569:691, kamal putu.png) ImgOps Google

>>67529
yazdığın şey tamamen mantıksız anon zaten balıkçının tahtası kapanalı kaç sene oldu
>>67531
allax piçi senden razı olsun anon
>>67534
https://archive.org/details/AllahnAslanlarr_20151220

2229d No.67545

>>67543
>https://archive.org/details/AllahnAslanlarr_20151220
allah sizden razı olsun kardeşim fakat bunu nasıl indireceğiz acaba? :-D

2229d No.67547

>>67545
altta sağ taraftaymış indirme şeyleri kardeşlerim teşekkür ederim işte toru ruhu.

09a19 No.67549

File: 1579023213665.webm (3.83 MB, 320x320, 1:1, Bi Nidha.webm) ImgOps Google

keşke tekrar gelseler…

55883 No.67566

File: 1579032263381.jpg (186.22 KB, 1200x600, 2:1, yagunda.jpg) ImgOps Google

>>67549
qariban qariba anon elbet güçlerini toplayıp tekrar gelecekler

5f69d No.67678

>>67531
Vaktiyle dinlediğimde kulağıma çok güzel gelmişti. Ne boktan bir sesmiş yav.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]