[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1578953797245.jpg (93.85 KB, 474x656, 237:328, 20200114_011623.jpg) ImgOps Google

0638e No.67492

>ben ol
>23 yaşında ol
>4 yıllık aöf mezunu ol
>Herşeyi denemene rağmen iş bulama
>depressed as fuck
>baban ölmüş olsun
>annen devlet memuru olsun.
>evin temizliğini yemeğini yap.
>lonely as fuck
>no gf no job no life
>annen işten eve geldiğinde sürekli sana hakaret etsin.
> birgün bulaşıkları yıkamayı unut ve uyuya kal.
>Küfür ve hakaretle tekmelenerek uyandırıl
>dafuq is going on?
>kafanda egoist fahişe dikilip sana bağırsın.
>artık dayanama ve kapıya uçan tekme at. Kapı parçalansın.
>anan olacak kadın is dialing 155
>bolis eve gelir
>ne oluyor burada bagayım
>zavallı kadına böyle davranmaya utanmıyor musun
>şikayetci misin abula
>si senyor
>hadi bagalum merkeze delikanlı
>ifade ver
>gözaltı+siciline işlensin.
>no moar goverment job
>uzaklaştırma cezası

Ne yanlış gitti anon;_;

23f06 No.67493

çekerim emaneti sikerim adaleti

06bd3 No.67494

Sen evdesin diye annen eve erkek arkadaş getiremiyor. Bu yuzden sinirli, stresli

0638e No.67495

>>67494
Ekmek kuran çarpsın bu. Sürekli evlenmekten bahsediyordu zaten. Artık evlenebilir. Umrumda değil.

fae7d No.67496

45-50 yaşındaki menopozlu annene dahi sözünü geçiremeyecek kadar beta olman yanlış gitti

c793e No.67500

artık o kadın senin annen değil
annen seni gavatlamış. hadi ev işlerini evde durduğun sürece yapman normal ama karı resmen seni bullyliyormuş. pasif bir tip olduğun belli.
çalışan kadınlar maddi olarak bağımsız olduğu için kendine daha güvenli ve böyle kaşarlıklara daha yatkın olur. eve koca da getirecekmiş
ilk olarak onun cezasını kesmekle işe başlayacaksan. araba-ev herhangi bir şekilde büyük ve kalıcı bir ceza vermen gerek. gidecen teker teker esnaflara iş soracan durumu anlatıp şayet biri çıkarsa 11-12 saat dükkanda kölelik yaparsın 3 kuruş para için.
büyük şehirdeysen eğer gecekondudan beter harabe 1+1 penceresiz evler bile yüksek gelecek kira olarak.
eşyalarını alıp böyle bir yere yerleşeceksin.
bunlar ölmemen ve sokakta yaşamaman için geçici çözümler ama. kasaba tier küçük bir şehire yerleşmen lazım ve burada normal bir iş bulman lazım.
eğer sigara vs gibi aptal aptal şeylere para harcamazsan uzun bir süre sonra taşları yerine koymaya başlarsın aptal biri değilsen.
benim de 2 sene önce okulu bıraktıktan sonra babam evden attı o günden beri ailemle irtibatım yok. manisa'nın geneli göçmenlerden varoş ve ufak bi ilçesinde yaşıyorum tek başıma.
https://www.youtube.com/watch?v=KX_W8H2JiXg

5a85a No.67508

File: 1578962516735.png (976.46 KB, 1080x801, 120:89, ClipboardImage.png) ImgOps Google

anan d'yi istiyor anon. yukarıdaki anonun dediği gibi anan yaraksızlıktan kudurmuş. hele hele menopozluysa bu ifrat aşamasına gelmiş demektir.

99de6 No.67513


;_; vallahi billahi benim annem bana böyle yapsa kafama sıkardım, 22 oldum halen ailem ile yaşıyorum[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]