[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1578921699058.jpg (26.07 KB, 310x287, 310:287, panic-attack-panic-disorde….jpg) ImgOps Google

66f00 No.67445

kafa dinlemeye gidiyon çobanın biri sümük gibi yapışıyor bu çomarlardan kaçış yok mu


https://www.youtube.com/watch?v=-fUMM5lPPko

5f66f No.67448

konya kürtüymüş.

f35d2 No.67454

kampçı oğlanı gördüğünde kürdün 13lüğü sertleşmiş midir

fc648 No.67456

etraf o kadar sessiz ki asmr gibi çıkmış ses la mikrofonu nereye koymuş

https://youtu.be/-fUMM5lPPko?t=1432

4bc44 No.67459

>>67445
Evet kafa dinlemeye gitmiş olabilir ama adam sümük gibi yapışmamış, karşılıklı sohbet ediyorlar, hatta adam -sabah çay içmeye gel dedi, rahatsız olacak bi' durum yok.Sevgilin falan olsaydı iş değişirdi tabi.

4de79 No.67463

>>67459
gece karanlıkta götü kurtarmak için sabah gel demiş

403f7 No.67485

Ç*ban, gavadın kafasını taşla ezip üzerindeki tüm malzemeyi çalsa ve leşini o ıssız toprağa gömmeden önce bir de tecavüz etse kim bilecek. Kim bilir kaç mayışlık ekipman vardır ondan.

4de79 No.67490

>>67485
doğa hacım ağaç hacım deyip 5.9 litrelik amerikan boku kullanıyor. gerçekten çok yazık. çoban olsam onu eşeğe siktirirdim.

https://www.sahibinden.com/arazi-suv-pickup-dodge-durango-5.9l[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]