[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1578898021643.jpeg (41.69 KB, 738x416, 369:208, images.jpeg) ImgOps Google

1c3d8 No.67431

sigaraların tadı literally bok gibi

keşke dövlet şu siyah paket uygulamasına geçmeseydi, en büyük gelir kalemini yitirecek bu gidişle. millet ya dost aromalı kaçak tütüne yönelecek ya da komple sigarayı bırakacak.

1c9f0 No.67434

File: 1578907667274.png (103.79 KB, 882x797, 882:797, 21fe2d26ef39b7b0adf156d2b4….png) ImgOps Google

>>67431

Devletler artık tûtünden kurtulmanın peşinde. Maliyeti ve etkileri kendilerini sıkıntıya sokuyor çünkü. Kokusunda,insana & atmosfere zararından bahsetmiyorum. Sigarayı içen herkes işin ortasında işi bırakıp sigara molası veriyor. Devletler artık işin önüne geçen rahat kullanılan bağımlılık yapan maddeler istemiyor. Ama ipin ucu burada kopuyor. Yeni nesil sigara yerine zaten uyuşturucu madde kullanıyor. 1960lardan beri uğraşan amerika uyuşturucuya çözüm getiremedi bakalım tırkolar napacak? Uyuşturucuyla savaşta geçmişimiz pek iyi değil. Kamal döneminde uyuşturucu 1 nesli silip süpürmüştü

483c0 No.67436

>>67434
Amerikada sigara kullanımının azalıp tabulaşmasısyla uyuşturucu kullanımının ve üretiminin tavan yapması aynı yıllara tekabül ediyor.

bef17 No.67460

>>67438

Ya adam olup ülkeye katkı sağlarsınız ya da uyuşturucu ile sürünerek maddi katkı sağlarsınız bunun ipleri hep devletin elindediz unutmayınız

d56d3 No.67461

bok için

fd78c No.67523

File: 1578969418557.jpg (28.79 KB, 498x374, 249:187, 42334.jpg) ImgOps Google

1 haftadır yeni siyah paketlerden içiyordum, dün 1 yıllık eski paket winston açtım açar açmaz oda mis gibi tütün koktu yeni paketlerin her yerinden yerli ve milli akıyor ne tadı var ne kokusu 80 milyonluk bok diyarında 1 adam sigara içmiyor diye yaşadığımız zulmün haddi hesabı yok yemin ediyorum. bir daha bu kara çarşaflı siyasal islamcı çöpünü alacağıma gider pkk bandrollü kürt tütünü içerim daha iyi. şunun şurasında zehirlenmek için para ödüyorum kodumun tarhanacıları ona bile musallat oluyorlar.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]