[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1575351142356.jpg (200.95 KB, 736x551, 736:551, 20191014191442_1.jpg) ImgOps Google

29d76 No.63036

anonlar bir insan ülkesi için mi savaşmalı yoksa fikirleri için mi? şahsen 3. dünya savaşı çıksa batı demokratların tarafını tutarım fakat türkiye bu gidişle otokratların tarafını tutucakmış gibime geliyo.

ac3dd No.63037

3. dünya savaşı çıkarsa ki pek sanmıyorum türkiye'nin olduğu taraf galip gelmesin tek istediğim bu.

56330 No.63100

>>63037
>galip gelmesin
>çok ağır kayıplar vererek yenilsin

senin için fiks eyledim

ea6fa No.63106

>>63037
>>63100
tc de yasiyorsaniz bu kaybin size de yansimasi olacak
tc de yasamiyorsaniz lafim yok ama eger tc de yasiyorsaniz bu temenninizin sebebi nedir

1a421 No.63149

File: 1575487147757.jpg (51.83 KB, 348x337, 348:337, 342432 (7).jpg) ImgOps Google

devlet ebedidir, fikirler ve yöneten zihniyet zaman ve mekana göre gelip geçicidir. dün son damlasına kadar foşik - betoncu olan ülke bugün çomar devrimini yaşıyor olması yarın da böyle kalacağı anlamına gelmiyor devlet zaman içinde evriliyor sadece, dün foşikler çomarların başını eziyorken bugün çomarlar eziyor bu çomarlar ve betoncular zaman içinde birlikte yaşamayı öğrenerek yola devam edecekler veya yok olacaklar demektir.

kafayı bu gibi değişim süreçlerine takıp self-hate ile kavrulmanın hiç bir mantıklı yanı yok özellikle böyle bir coğrafyada amerikan-avrupa tipi bir sistem aramak, onlara özenmek, savaş çıkarsa karşı saflarda olurum vs. diye düşünmek sadece kan ve gözyaşı getirir ama batı propagandası ile büyümüş yeni nesillerin daha doğuya has "gerekirse tizik yerik yine de devlete zeval gelmesin" zihniyetini anlaması bu saatten sonra çok zor.

1eae2 No.63152

>>63149
> gerekirse tezek yirik.jpg

elinde olan postlasin. bu meneyi kaydetmedigime psmanim.

yeni nesil eski nesil muhabbeti de cok objektif olmayabilir. evet jenerasyonlar arasi gorus farkliligi tabiidir ancak insan bazi zorluklari yasarsa ozune doner yani uzerinde yasadigi topragin (isterse dunyanin sana gore en boktan yeri olsun) kiymetini anlar ve ona gore hareket eder/ savasir.

3096d No.63170

>>63149
yeni jenerasyon sadece batı propagandasıyla büyümüyor. ölürüm bokistan propagandasıyla büyüyen sayısız ülkuçuyu, ben tezek yiyeyim yeter ki devlet erkanı et yesin, padişah istiyoruz zihniyetindeki milyonların sayısı; "ananı sikeyim bokistan"cılardan daha fazla. tek fark artık kimsenin aidiyet hissetmemesi, kendinden büyük bir şeye inanma uyuşukluğunda olmaması.

zamanın ruhu artık "benden başka kimse önemli değil"i insanlara öğretiyor bunun propagandayla büyümüş beyinlerle alakası olduğunu düşünmüyorum, en koyu islamcısı da ülkuçusu da bok tavana çarptığında birbirini ezerek almanya sınırına dayanacak, batı propagandasıyla büyümüş olanlar zaten anasının babasının arabasını evini satıp romanyada bokversite okumak için fırsat kolluyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]