[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1575309811091-0.png (46.56 KB, 711x481, 711:481, Ekran Alıntısı.PNG) ImgOps Google

File: 1575309811091-1.png (45.98 KB, 668x379, 668:379, Ekran Alıntısı 2.PNG) ImgOps Google

File: 1575309811091-2.png (30.25 KB, 708x268, 177:67, Ekran Alıntısı 3.PNG) ImgOps Google

File: 1575309811091-3.png (81.86 KB, 708x573, 236:191, Ekran Alıntısı 4.PNG) ImgOps Google

55d93 No.62980

4d39a No.62982

File: 1575312130210.jpg (87.43 KB, 1200x1200, 1:1, New_b3bee1_6684272.jpg) ImgOps Google

Sağol birader(KURALLAR.HTML)

2d4af No.62984

File: 1575316303224.png (1.29 MB, 1280x720, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google

hiroshima nagazaki gerçekleri 2020

a5b7a No.62985

File: 1575317626308.jpg (71.79 KB, 800x598, 400:299, hesright.jpg) ImgOps Google


a5b7a No.62992

File: 1575320538352.jpg (18.27 KB, 300x401, 300:401, Marx_home.jpg) ImgOps Google

biraz daha okudum kadınlarla erkekler hakkında kızıl hap dağıtıyor ama gerçekten kızıl çıktı bu adam.

>The system is relying on a net of fairly sophisticated strategies to extract maximum profit from single men. The mechanism is simple and very subtle – various establishments create venues and blueprints that seemingly contain a pathway that could potentially produce the desired female interest, companionship, meaningful sexual experiences and maybe some of that mythical feeling known as love.


>The most basic example would be night clubs and bars. The collective human consciousness has been led to believe that those are the places where it is socially acceptable to meet someone. The number of movies, books and articles agreeing with this notion is pretty high.


burada klasik marxist hatasına düşüyor. bir zaman bir yerde bir kişi bundan kazançlı çıkmış, o zaman bunu o kişi yapmış mantığı. barlar/gece klüplerinin/vb. amacı kadınların oraya gidip erkek seçmesidir. bu sadece ve sadece devletin koruması altında olabilen bir şey. devlet aradan çekilseydi eski düzene geri dönerdik ve o barlarda götünü veren kadınlar birinin evinde tıkılır kalırdı ve bu işletmeler kahveye dönerdi. "kapital bunu istiyor" deseydi çok belli ederdi herhalde "the system" yazmış.

55d93 No.62994

>>62992
adamın marksist olduğunu veya sosyalist ekonomiyi savunduğunu görmedim hiç. bence bu alıntıladığın yerin de marksizm ile pek alakası yok.

a5b7a No.62996

>>62994
marksist değildir büyük ihtimalle ama burada dediği %100 marksizm.

kapitalin adını değiştirip "the system" diye sunuyor. sosyal sorunları esnafa atması büyük hata.

5279d No.63039

bu kara habb sitesini paylastigin için teşekkür ederim anon. Sürekli delusional pua/rrdpill boklarini duymaktan gına gelmisti.

726bc No.63040

Acı gerçekleri bilmek önemli de bu bilgiyi nasıl kullanacağımız da önemli. Sizi bilmem ama ben şahsen bu üstadın tavsiyelerine uyup aşktan, meşkten, veya barlardan uzak durursam el tutuşmasız ölürüm.

55d93 No.63042

File: 1575361670237.png (64.18 KB, 722x728, 361:364, dad bods.png) ImgOps Google

>>63040
üstadın tavsiyelerini dinlemezsen de kızların whatsapp gruplarında dedikodu ve alay malzemesi olursun+taciz iftirası ile hayatın kararabilir.

848c8 No.63048

Kizlarla cok rahat tanisip konusabiliyorum ama onlardan hoslandigimi belli ettigim anda birden benden soguyorlar. Napmam lazim anonlar cok mu cirkinim acaba?(KURALLAR.HTML)

bf70e No.63049

>>63048
Olsun haramdan uzak dur huri sikersin insallah(KURALLAR.HTML)

81406 No.63057

>>63048
sen bensin anon, amına kodugum kızı için kimlerden kimlerden vazgeçiyorum, yazıyorum, konuşuyorum, makara yapıyorum, ilgi gösteriyorum ama 5/10 rate ve kısa olmasına rağmen belkide 10 rastgele kız arasından kendini 6. sırada bulabilecek biri ama gel gelelim bu kadar şeye red geliyor yani inanılmaz bir durum delirmemek elde değil(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]