[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1574187781731.jpg (62.58 KB, 300x300, 1:1, 12503557.jpg) ImgOps Google

9825b No.62285

telefona şu tiktok denen uygulamayı indirdim. yatağın köşesinde yarı oturur yarı yatar pozisyonda açtım izledikçe aşağıya kaydırdım. 30 dakika geçmiş. sonra dışarı çıkmam gerekti. o 30 dakika boyunca ciddi transa girmişim. uzun zamandır böyle bir şey yaşamamıştım. çok acayip.

1f558 No.62286

File: 1574188518955.mp4 (1.36 MB, 540x960, 9:16, 6738428815627783429.mp4) ImgOps Google


1f558 No.62287

File: 1574190703714.mp4 (2.83 MB, 720x1280, 9:16, 6741315281613868294.mp4) ImgOps Google


1f558 No.62291

File: 1574192011140.mp4 (3.35 MB, 720x1280, 9:16, 6744919613504490758.mp4) ImgOps Google

vax

1f558 No.62294

File: 1574202220488.png (226.67 KB, 264x400, 33:50, ClipboardImage.png) ImgOps Google


2847e No.62300

File: 1574205605557.mp4 (2.33 MB, 720x1280, 9:16, 6742259720628817157.mp4) ImgOps Google


b141b No.62301

File: 1574207835975.mp4 (2.44 MB, 540x960, 9:16, 6737706016651103493.mp4) ImgOps Google


2bfb8 No.62306

File: 1574216306817.jpg (144.63 KB, 1080x2340, 6:13, Screenshot_2019-11-20-05-1….jpg) ImgOps Google

saat 12'den önce 2 saat 12'den sonra 3 saat. allah belamı verdi.

66f3a No.62384

File: 1574345555570.jpg (513.31 KB, 1080x2340, 6:13, Screenshot_2019-11-21-07-1….jpg) ImgOps Google

Bu tiktok cinsel istediğimi coşturdu. Kalkmamış sikimle 31 çekip boktan pornolar izlediğim zamanları özledim yav. Şimdi tam şahta gezip dışarıdaki kızları götlerinden becermek istiyorum.

66f3a No.62385

File: 1574345744554.mp4 (1.58 MB, 720x1280, 9:16, 6758168152284122374.mp4) ImgOps Google


66f3a No.62386

File: 1574346124017.mp4 (974.42 KB, 540x960, 9:16, 6738803473577528582.mp4) ImgOps Google


66f3a No.62387

Tunay gizledi mi bu tiradı mal gibi kaldım bir başıma

7617b No.62400

>>62291
buna çıldırdım resmen.. benzeri şeyler var mı?

b08df No.62406

File: 1574380025564.mp4 (1.75 MB, 540x960, 9:16, 6749886863793851654.mp4) ImgOps Google

>>62400
gerçeğinden mi yoksa kurgu olanlardan mı

e7282 No.62413

File: 1574392415283.mp4 (4.09 MB, 540x960, 9:16, 6761335628283006214(0).mp4) ImgOps Google

Kafayı yiyeceğim galiba

1ca16 No.62475

File: 1574465932279.webm (2.9 MB, 420x748, 105:187, e1504021b68f5f22ae129ff20….webm) ImgOps Google

anon bu tiktok'ta belirli bir yaş aralığındakilerin videolarını görüntüleyebiliyor muyuz mu sırf meraktan soruyorum

dff32 No.62482

File: 1574481882898.mp4 (11.22 MB, 1178x720, 589:360, DASH_720.mp4) ImgOps Google


0b99b No.62493

>>62475
Melek gibi be MOARR!
>>62487
Musically ile tiktok aynı değil miydi anon

0f614 No.62520

File: 1574537889886.webm (2.95 MB, 576x1024, 9:16, 2019-04-03 03.51.10.webm) ImgOps Google

sik öldür evlen

847f1 No.62612

File: 1574632442539.mp4 (3.29 MB, 720x1280, 9:16, a1d0ffa9b4b5389f42b11c4dcd….mp4) ImgOps Google


52546 No.62622

>>62475
Ufak bir neferpitou maşallah. Kedi canını. İnşallah maşallah

3f2b5 No.62675

File: 1574729941891.mp4 (1.63 MB, 576x1024, 9:16, 36af0dd21fe23051950e4bd168….mp4) ImgOps Google

Kızlarımız kudurmuş. Bu video da bozuk çıkarsa size başka yok.

7a22a No.62676

>>62675
Böyle münafık münafık gülen xx kromozomluların benimle bir ilgisi yoktur. Kızlarımız diyen geniş yürekli anonun Allahu Teala tarafından ıslahını temenni ediyorum.
(Mümin bir kardeşine gülümesemek sadakadır) günlük hadis-i şerif.
Allah hepinize iman etmeyi ve hayırlı birer müslüman olmayı nasip eder inşallah. amin. Selam ve dua ile.(KURALLAR.HTML)

5ca16 No.62678

>>62676
seninle ne ilgisi olacak zaten sana niye düşsünler emmi(KURALLAR.HTML)

4c6d1 No.63030

File: 1575334238041.mp4 (1.52 MB, 480x852, 40:71, a524c863e89248058ada381a17….mp4) ImgOps Google


f00b5 No.63031

File: 1575334675841.mp4 (1.63 MB, 576x1024, 9:16, 8080a17481bf164f2c676e28ab….mp4) ImgOps Google


60f1c No.63055

yandım allah

e29d0 No.63056

>>63055
son ikisinden en çok hangisine yandın. ben 2.'ye. çünkü 1.'si zaten renkli mont giyen alfalara bakar bize bakmaz. o çok ulaşılmaz geldi.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]