[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1573695766610.jpg (2.02 MB, 4208x3120, 263:195, IMG_20191114_044157.jpg) ImgOps Google

1e117 No.61914

>beni anlatıyo hacım

e0a2f No.61953

File: 1573745567121.jpg (3.09 MB, 4208x3120, 263:195, IMG_20191114_183206.jpg) ImgOps Google


14bea No.61954

File: 1573746834594.jpg (1.1 MB, 3264x2448, 4:3, 20191114_185113_LLS.jpg) ImgOps Google


1aea2 No.61962

>>61961
>Bommboşşş
twitter gençliği bu lafı çok kullanıyor niyeyse. aşkımın twitterını takip ediyorum da oradan biliyorum. beğenmedikleri şey bommmboşş beğendikleri şey aşşşırı iyi.

e38c2 No.61974

bu şeyin bir BOK olduğunu idrak etmek için izlemeye tenezzül etmen bile NE KADAR YOK OLDUĞUM HİSSİNİ GERİ GETİRİYOR SENİ VAR EDİP TEKRAR YOK EDEREK SİMÜLASYONDA AŞAĞI YUKARI ÇARPMAK İSTİYORUM

b7841 No.61975

>>61974
öyle çok bokluk bir şey yok moderen taksi sürücüsü işte de niro yine var burada headshot yiyor joker tarafından[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]