[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1573604525742.jpg (25.81 KB, 394x329, 394:329, 1540131788479.jpg) ImgOps Google

a7713 No.61815

Öyle bir bitmek ki artık bitmix diyenin bile çıkmamasi

Acikcasi neşe doluyum

Turkichanneuria

2011-2019

50949 No.61821

Biteli çok oldu anon.

50949 No.61822


b420d No.61825

2 sene oldu biteli

f34a3 No.61829

3019 vakitlerine de gelsek bir amsalak gelip 2011-3019 diyecek ben de simülasyon dışından götümle güleceğim

dbea9 No.61833

File: 1573651600174.jpg (242.88 KB, 500x658, 250:329, back to work.jpg) ImgOps Google

Bütün dünyada imageboard denen şey bitiyor. İlgi alanları normielerden farklı, gün içinde boksal medyada sıçanlamak dışında üç beş uğraşı olan, kitap okuma kültürüne sahip, bilime, matematiğe, sanata vs. meraklı anonları imageboard dünyası kaybetti. Ben Shapiro abisinden ezberlediklerini sıçıp kendini entelektüel sanan poltard'lara ve hep aynı takıntılarını papağan gibi tekrar edip duran incel/trp camiasına kaldı piyasa.

Ayrıca mizahi açıdan da kan kaybediyor internet. Artık hiçbir şey güldürmüyor. Dump meme kültürü altında hep aynı şeyler tekrar edip duruyor. Mesela buna bizim sitemizdeki en iyi örnek Katam'ın zamanında başımıza saldığı kanserlerin "özden aydın" zırvalığı. Tamam ilk 1-2 ay ben de güldüm de artık youtube'da like alabilmek için soytarılığa soyunan veletlerin: "best greek song xdd" veya "2019'da dinleyenler like atsın xdd" zevzevkliğine döndü iş. Boku çıktı, komik olmayı bırak sinir bozucu hale geldi. İnci'deki anan zaa muhabbeti kalitesizliğine geriledi. Bu sadece bizim sitemizden bir örnek bu arada, yüzlerce internet alemi için tek tek farklı örnekler verebilirim.

Yeni bir internet devrimine ihtiyaç var. Yeni bir theonion.com'a, yeni bir 4chan'a, yeni bir erken dönem formatsız sözlükler devrine ihtiyacımız var. Yoksa bırak imageboardları ekşi sözlük bile biter benden duyun.

ac699 No.61874

File: 1573667277630.jpg (37.84 KB, 480x639, 160:213, üstad time.jpg) ImgOps Google

>>61833
>TAM gerçekler kamalcı götümü yakıyor
>suçlusu özden aydın(KURALLAR.HTML)

66b43 No.61883

File: 1573673239608.jpeg (2.96 KB, 150x150, 1:1, pirt.jpeg) ImgOps Google

>>61833
Sana kızıl habb vereyim iyi dinle;
Üstadposting, kamalposting, şexidposting olmasaydı burası T*rkeyJerky olurdu. Allah(c.c.) tinyci ve diasporalardan razı olsun. Geçen disçord linki atıldı ona girdim. 18-19 yaşındaki enikler jargonu sökmüşler. Mert olsun, Üstad olsun tüm değerlerimizi biliyorlar. Bunların çoğu da 2016'da gelen kanser. Fişin çekilmesi gerekiyordu ve çekildi.

Toru yandı bitti kül oldu gitti. HİÇBİR zaman geri gelmeyecek. Torudan kalan artık arşivinize ne attığınızdır.(KURALLAR.HTML)

633fa No.61884

yine aynı tirad, yine aynı sıçılmış tespitler…

0cebf No.61890

File: 1573674702274.jpg (155.63 KB, 898x1000, 449:500, Screenshot_20191113-225017.jpg) ImgOps Google

>>61883
Bu postayı kaydedin.

c14be No.62204

File: 1574042499607.png (1.03 MB, 1200x630, 40:21, ClipboardImage.png) ImgOps Google

bitmiks nedir önce onun bir hesabını ver bakayım.

sonra gelelim konumuza.

biz bitti demeden bitmez. nereye bitti? buradayız işte ve çanımızın başındayız. gece 4:44 ve gördüğün üzere karşında altkültür nöbetinde bir asker. special for: tolga eryılmaz.

çan tarihinin başından beri ağlayanlara, bitti bitti diye bitirmeye çalışanlara inat bu kültürü kimselere yedirmeyiz.

aç bak stats tahtasına. günde 1000 tane unique visitor. 1000. 1000 kişiyi saymaya kalk bakalım sayabiliyor musun.

neşe doluyum demişsin. ayıp be sana. 14teki his tiradlarını ne de çabuk unuttun. o zamanlar kahve içen kurbağa değil hislenen kurbağa atıyordun. zaman geçmiş sen de değişmişsin kurbağacı. sennnn boşşşşşşşşş insansınnnnn kurbağacı. bak gırtlak patlıyor. kim verecek bunun hesabını?

e8a6e No.62219

>>62204
biz kazandık onlar kaybetti /ka/rdeşim. kal selametle onu demek istedim.

81206 No.62221

>>62204
>visitörlerin yarısının bot olmadığını imbili

f34a3 No.62245

>>62221

>tunayın npc olmadığını imbili[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]