[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1573579895491.png (82.26 KB, 900x620, 45:31, 5513918-panic-attack-clipa….png) ImgOps Google

3cadc No.61798

yürürken ve otururken acı çekiyorum. artık apse midir basur mudur nedir bilmiyorum. 5-6 yıl önce de olmuştu hatta epey kanamıştı. arghh.

3cadc No.61799

allah kahretsin böyle png mi olur rezil oldum millete

c77b7 No.61804

>>61799
gül'd

ec1bb No.61805

oturmak zor ayakta durmak da zor niye böyle oldu anlamadım. geçmesi için yatmam lazım herhalde.

b9638 No.61889

merak edenler vardır diye söylüyorum anüsüm bugün daha iyi

42ed7 No.61896

geçenlerde göt deliğimde sivilce gibi bir şey çıkmıştı benimde. hafif bir çıkıntı vardı deliğin etrafında. ama acımıyordu kaşınıyordu sadece. götümü falan silerken elle hissediyordum varlığını. sonra geçti. ama baya korkmuştum umarım bir daha olmaz.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]