[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1573252729964.jpg (88.2 KB, 1291x757, 1291:757, seboreik-dermatit-egzema-t….jpg) ImgOps Google

29d44 No.61524

o kadar bok gibi besleniyorum ki kafam deli gibi kaşınıyor. kırmızı kabuklar arttı. artık bendeki bu işin beslenmeyle ilgili olduğundan eminim.

9bda2 No.61580

>>61524
Anon bende de kanlı kanlı kepekler dökülüyor, beslenmeme de dikkat ediyorum. Gittim kapitalizm adlı bim şampuani yerine head and shoulders kepeğe çözüm + krem aldım anasını sikeyim 3 günde bir banyo yapıp iyice temizliyorum ama 2 aydır bir bok etkisini görmedim. Aile hekimine gideyim en iyisi.

cfa97 No.61590

File: 1573327529605-0.png (447.08 KB, 650x1000, 13:20, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1573327529605-1.png (433.2 KB, 650x1000, 13:20, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>61580
bende de ilk başladığında beni kafa & omuzlar paklamıştı. en olmadı çok azdığında kırmızı hapı veriyorum:

cerdaolin + pirdolin şampuan

bu ikisini değişimli kullanıyorsunuz, biri bittikten sonra öteki. normal şampuanlara göre daha tuzlu o yüzden çok aşırı azdığı zaman kullanıyorum.

a2691 No.61596

Çözüm sebamed anti dandruff şampuan. Sonra teşekkür edersin.

a1f93 No.61598

>>61580
3 günde 1 banyo yapmak ne kadar doğru, hayır sokağa adım atman bile duşa girmek için yeterli bi' sebep değil mi?

Her gün duş almayı dene kepek belki gider.

74654 No.61626

enfeksiyondan oluyor bu. istediğin kadar yıkan geçmez. antifungal neyim bulman lazım.

33a53 No.61638

ANONLAR yukarıdaki FOTODAKİ gibi ise saçlarınız bunun tek çaresi KETORAL isimli medikal şampuandır.. AYNI sorundan yıllarca muzdarip olup denemediğim İLAÇ kalmadı ama KETORAL ile üç yıldır kafam tertemizzz

33a53 No.61639

>>61638
buna ekleme yapmam lazım,, şu husus çok önemli ANONLAR,,, şampuan ile kafayı köpürtünce kafayı O ŞEKLDE bırakın bi 4-6 dk kadar. saçta kalmalı ilaç.

3394b No.61686

File: 1573419271961.jpg (13.15 KB, 265x265, 1:1, 0eebbeaebf1dc432d71aac2dce….jpg) ImgOps Google

Hazır tirad açılmış iken sorayım. Saçımı 2 gün yıkamazsam çok fena kaşınıyor ve yağlanıyor. Yıkayınca geçiyor. Hafif dökülmem var ama saçım kaşımaya başlayınca saçlarım elime geliyor. Her gün saçımı yıkamam mı lazım. Ne yap?

db0c9 No.61688

>>61686
Aynı sorun bende de var

8daf7 No.61695

>>61686
>>61688
babanızın ve erkek akrabalarınızın(amca,dayı,dede) daha çok saçları dökülmüşse sizin de dökülecektir

9002b No.61697

>>61695
bizim komşunun saçı dökülüyor

36093 No.61699

>>61686
TAM neresi kaşınıyor? yanlar/ense tarafı kaşınıyorsa kelleşme değildir.

e0465 No.61714

File: 1573456284191.jpeg (14.53 KB, 735x417, 245:139, images (6).jpeg) ImgOps Google

>>61699
Yanlar kaşınıyor, ense kaşınmıyor farklı farklı noktalar.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]