[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1573248985679.jpg (101.17 KB, 800x1200, 2:3, 0ff8957ce35bbdbbaed31f52b9….jpg) ImgOps Google

cc134 No.61508

üstad görmeyeli oldukça değişmiş
https://www.fenogram.com/cast/birkan-k-71626

57f45 No.61509

>160
>80

b7a74 No.61534

167 den kısa duruyor bu arada. ya kilolu olduğu için ya da boyu daha kısa

9f5f0 No.61536


4d6b3 No.61537

sitedeki fotoğraflara bakıyorum yarısı bulanık. çektiği fotoğrafların yarısında doğru düzgün odak ayarlayamamışları fotoğrafçı diye işe alanın amına koyayım.

0104e No.61542

File: 1573258998085.jpg (52.77 KB, 800x1200, 2:3, ef2617a397f94dc954b7ab6024….jpg) ImgOps Google

>>61534
çocuktan 10 cm kısa olmasına rağmen daha uzun gösteriyor mesela

https://www.fenogram.com/cast/gunes-s-46307

451ff No.61551

>>61536
>Aleyna A.
>Belfin A.
>Sıla P.
>Zehra S. (türbanlı)

film çeksem oynatmak isteyeceğim kızlar

3a587 No.61568


3a587 No.61570


91064 No.61593

File: 1573329181344.jpg (13 KB, 480x360, 4:3, display-1.jpg) ImgOps Google

>>61570
yaltaklandım[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]