[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1573242769400.jpg (101.62 KB, 1003x797, 1003:797, creepshow_fluffy_the_crate….jpg) ImgOps Google

87e5d No.61499

Nazım'ı sikem,
Orhan'a sokam,
Cahit'ı yırtam,
Atilla'ya attıram
Vay edebiyat piçi vay…

Bana edebiyat olmayan, bilgi verecek ama okumak için beyin sikişi yapmaya veya profesör olmaya gerek olmayan kitaplar önerin ("Gen Bencildir", "Platon Birgün kolunda ornitorenk ile bara girer" tarzda kitaplar gibi kitaplar mesela…)

1ce26 No.61502

File: 1573246633753.jpg (23.86 KB, 458x458, 1:1, nuekleer-kardiyoloji.jpg) ImgOps Google


b4af4 No.61516

Gen bencildir ^^

b58b5 No.61546

emre yılmaz - şeytanın fısıldadıkları

edebi değil
kıpkırmızı hap dolu
okumak için üç basamaklı iq sahibi olmak şart değil

aa12c No.61549

>>61546
gerçekten efsane kırmızıymış

aa12c No.61550

File: 1573270163244.jpg (137.82 KB, 1080x759, 360:253, IMG_20191109_062725.jpg) ImgOps Google


34be9 No.61552

>>61546
>>61550
>>61549
eksiyi hic sevmem, ssgye sikem sokam ama cok guzel elestirmisti bu herifi.

Emre Yilmaz, anadan babadan zengin dogan, Ozal donemi sirasinda iyice semiren tipik bir alagavat beyazturk. 90larin ortasinda yazdigi o iki kitabi bu kesimin o yillardaki aptal goruslerini okumaya deger. Mesela herkes vauw akpyi tahmin etmis vs diyor ama ayni adam akp tarzi bir partinin light takilacagini abye girecegine falanda inaniyor. Bu herif 2000lerde laiklik elden gidiyor vs diyerek dalga gecmediyseparantez su dissiz comar diyince dalgayi biraktilar, ama dedikleri ayniydi kamalcilara karsi tayyari desteklemediyse, taraf okumadiysa gelsin beni siksin.
Fakat 90lardaki o zeitgeisti hissetmek icin guzel bir kitap.

Gerci hissetsenzi nolacak anonlar, tahtada sag bastan saysan 50 kisiyiz bunun 40i 2000den sonra dogmustur.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]