[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1573235230433.jpg (19.5 KB, 450x322, 225:161, 2142317272.jpg) ImgOps Google

f4a5b No.61480

aşkım kız yayın açmış ona bakire misin diye soracağım umarım yanlış anlamaz

https://www.twitch.tv/melisia

e81a0 No.61481

File: 1573235586414.png (134.03 KB, 300x377, 300:377, 1446130561584.png) ImgOps Google

>>61480
sichanlar alfa oldu be alfa

25279 No.61482

sınıf arkadaşın mı

c1603 No.61483

>>61482
evet ya nasıl açılabilirim

b0b8e No.61484

File: 1573235939278.mp4 (4.23 MB, 1280x720, 16:9, AT-cm|565091573.mp4) ImgOps Google

yanlış anladı galiba çok mahçup oldum yerin dibine girdim

>>61482
twitch arkadaşım şlurp

05e8a No.61490

>>61484
aferin, hayattaki en büyük başarın

a2d34 No.61497

>>61484
amini gotunu birbirine gecirmeseler boyle bir tepki vermezdi

8c0cc No.61498

File: 1573242457641.jpg (64.33 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

>>61497
ayıptır ya biz burada hizmet yapıyoruz

93ec1 No.61532

bu kız benim aşkımdı ama sorumu cevaplamadığı için soğukluk hissetmeye başladım. zaten ten rengi de ishali andırıyor. anladım ki kendimden başka aşkım yokmuş.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]