[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1573111396154.jpg (536.44 KB, 1948x3059, 1948:3059, bouguereau-pieta.jpg) ImgOps Google

4cddf No.61410

okul 3 sene uzadı, ailem sürekli bunu gündeme getirip canımı sıkıyor, götüm yanıyor. götümün yanmamasını nasıl sağlayabilirim?

1c9f2 No.61411

okulu uzatmayarak?

7fe02 No.61414

uzatmasaydın gerizekalı! hayatın boyunca bu yangınla yaşayacaksın, kaderine razı ol.

4cddf No.61422

ben bu tiradı götümü yakın diye açmadım, yangını hafifletmeniz için tavsiye vermeniz için açtım. art niyetli sözelci ve genç yaşta tıp fakültesi bitirmiş olanlar tiradımı terketsin.

86096 No.61428

daha uzatma anon. ben de hukuk fakültesini 3 yıl uzattım ve götüm yanıyor. gerekirse hocalara sakso çek 4. yıla uzatmadan bitir.

e75e0 No.61430

Bölüm ne ? Bizim prof 9 yılda bitirmiş tıpı

4cddf No.61439

>>61428
çok sıkıntısını çektin mi geç mezuniyetin, 30 yaşında mezun olunca iş tecrüben olmaması işveren tarafından tuhaf karşılanıyordur illa. nasıl olacak bilmiyorum çok sıkıntılı hocalar var.

>>61430
maalesef inşaat mühendisliği. normalde sansürleyerek yazardım da banlanmamak için normal yazıyorum, o kadar seviyorum.

hem o kadar uzatıp nasıl profesör olmuş?

4cddf No.61441

>>61440
sen kayırmanın sözlükten anlamına bi bak önce, ondan sonra tekrar yaz.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]