[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1572970784181.jpg (3.33 MB, 4000x3000, 4:3, IMG_20191105_191745.jpg) ImgOps Google

39027 No.61338

Şu salak şeye 2 lira verdim bir dikişte bitti ne içtiğime değer ne işediğime değer ne de markete girdiğime…

ba03b No.61340

keek bende dün aynısını düşündüm zerosunu içerken. normalde 330ml kutu kola alıyorum hem şişelerden tadı daha güzel oluyor hemde az içmiş oluyorum ama bu 200ml hiç olmamış gerçektende hemen bitiyor hiç keyif vermiyor.

25371 No.61341

File: 1572972088427.jpeg (182.32 KB, 800x600, 4:3, 0062852-pepsi-max-500-ml-….jpeg) ImgOps Google

>>61340
500 ml pepsi max vardı o iyiydi

97a68 No.61343

>>61341
son dönemde 200ml'den büyük pepsi max hiçbir yerde bulamadım. sorun bende mi yoksa pepsi max 200ml'ye mi sabitledi?

a8c02 No.61352

File: 1572995726781.jpeg (29.7 KB, 444x331, 444:331, images.jpeg) ImgOps Google

Siz hâlâ böyle şeylere mi tücülüyorsunuz?

>t.10 seneden fazla kola fanta içmeyen anon

15d14 No.61358

>>61352
Ayran da 1.5 TL, pek bi fark yok

03d43 No.61361

>>61358
1 Lt alacaksın ayranı yiğidim gıdım gıdım olmaz böyle şeylerde?

329a1 No.61362

>>61361
ayrani ictikce iciyorum ama sonra narkoz yemis gibi dusup kaliyorum uyaninca da buz gibi ictigim icin ayrani bogazim sismis oluyor yarra yiyorum inferior genlerimi sikeyim

a13b0 No.61533

>>61362
Ayran Tüketiminin Zararları
Aşırı tüketimi aşağıdaki etkileri göstermesiyle bilinir:

Uyku getirir, işinize odaklanamadığınız için kovulabilirsiniz.
Düşünmeyi durduğu için her duyduğunuza inannıp itaat etmenize sebep olur.
Ayranlı araç kullanmak ölümcül trafik kazalarına sebep olur, henüz kanunlarca yasaklanmamıştır.
Aşırı tuz tüketiminden dolayı tansiyon değerleriniz Türkiye'nin dış borçarını geçebilir.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]