[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1572022086352.jpg (139.31 KB, 800x960, 5:6, IMG-20180213-WA0008.jpg) ImgOps Google

c170c No.60720

Merhaba anonlar, bir iş gereği hikaye/kitap tarzı bir şey oluşturmam gerekiyor yalnız telif hakkı içermemesi gerekiyor. Bu klasik türk hikayeleri, dede korkut ya da keloğlan gibi, telifli mi? Kimin üzerine? Bunları nereden öğrenebilirim? Ya da telif hakkı içermeyen, dağıtımı ve pazarlaması yasak olmayan, Türkçe-İngilizce hikayeleri nereden bulabilirim?

c3194 No.60728

>iş gereği
>türkçe hocasının verdiği dönem ödevi değil

c170c No.60762

>>60720
ben op. konuyu ödeve çevirdikleri için ek açıklama yapıyorum. Para kazanabileceğim bir yöntem buldum. Eğer dediğim gibi telifsiz türkçe-ingilizce bir kaynak bulursanız iletişim bilgilerinizi de yazın size de durumu daha detaylı açıklayabilirim.

a6c9e No.60763

>>60762

Bahsettigin hikayelerin yazarlari anonim oldugu icin ya da yasanmis olaylari bugune tasiyan kisiler anonim oldugu icin herhangi bir telif olayiyla karsilasacagini sanmiyorum.

c170c No.60764

>>60763
onu düşündüm fakat bu eserler ilk türkçe olarak yazılmış şeyler değil. osmanlıca - eski türkçeden falan çevirilirken ilk çeviren kişi ya da kurum bir telif hakkına sahipse götüme girebilir daha sonra. o yüzden sormadan bulaşmak istemedim

7c4f8 No.60773

>paraphrasing nedir

29b61 No.60804

>>60773
>o kadar fuckir olmak ki paraphrasing'in ne olduğunu bilmemek

c170c No.60805

>>60773
>>60804
oturup 200 300 sayfayı elle çevirecek değilim. google translate'e atıp 3-5 yanlış kelimeyi düzeltip yollayacam. o kadar ciddi bir şey değil zaten 500 600 lira kazansam yeter

29b61 No.60806

>>60805
ben kendimden bahsediyordum, üstüne alınmana gerek yoktu anon.

a500f No.60809

>>60805
>>60806
>oturup 200 300 sayfayı elle çevirecek değilim.
>article spinning nedir bilmiyorum

hiç mi akademik eğitim almadınız, hepiniz mi cahil cühelasınız ammısına koyayım. kimlerle sıçanlıyoruz belli değil.
neyse, makale spinleme araçları var gir oralara at makaleni ondan sonra bir defa okur gönderirsin.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]