[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571998369973.png (54.47 KB, 284x177, 284:177, ClipboardImage.png) ImgOps Google

a5b24 No.60681

sabah yatıp akşam uyanıyordum dün gece 11'de uyandım şimdi uykum yok mala döndüm. biraz önce yattım uyuyayım dedim çevredeki camilerden arapça bağırma sesleri geldi. bitene kadar girdim tuvalete orada oturdum. sonra bilgisayarı açtım. yatsan olmuyor otursan olmuyor. yeter yav. hava aydınlanmaya başladı mı güneşi görmeden hemen yatıp uyuyacaksın. düzen öyle devam edecek. uyumakta zorluk da çekmezsin yatış saatin de belli olur. o kısmı geçirirsen işin boku çıkıyor işte.

53ca9 No.60689

1- kaç yaşındasın?
2- karnını doyuracak kadar parayı nerden buluyorsun?
3- eğer cevabın ana baba parasıysa hiç mi: "yeter artık" demiyorlar?

29a06 No.60695

>>60689
>eğer cevabın ana baba parasıysa hiç mi: "yeter artık" demiyorlar?
Burada çok var, ya da hepsi aynı kişi. Ben de hiçbir zaman anlayamadım bu olayı.

37ea1 No.60697

File: 1572016538892.png (7.96 KB, 640x480, 4:3, 1440109758001.png) ImgOps Google

zamanında uyku düzenimi bozup durdum artık kafamı koyduğum anda yatabiliyorum, uyanıkken bile aslında yarı uyur hâlde geziyorum 10-11 saat uyumuş olsam bile 5dk uzansam yeniden uykuya dalabiliyorum, biyolojik saatinizle çok oynamamanızda fayda var.

>>60689
gözlemlediğim kadarıyla bokistanda aileler genelde pasif oluyor +30 yaşındaki ev oğlanlarını bile kolay kolay kapının önüne koyamıyorlar çoğu kibarca iş bulmalarını rica etmekten öteye gidemiyor, akrabalarına, eşe dosta "bizim oğlanda böyle evde oturuyor bir türlü iş bulamadı" diyip bir umutla beklemekten öteye gidemiyorlar. ev oğluşlarıyla uzun süre oturmuş ev kadını anneler tam anlamıyla stockholm sendromu yaşıyorlar.

ve küçük yerlerde yaşayan anonlar var, ailelerinin gelirleri giderlerinden fazla olan kolay kolay yeter artık demezler oğulları büyük şehire kaçmasın diye.
büyük şehirlerde yüksek gelirli ailesi olanlar da aynı şekilde ses etmezler ilk bulduğu kezbana para yedirip emeklilik fonlarını batırmasın diye.

ve tabi "öğrenci" olan anonlar da var bunlar üniversite son sınıfı bir türlü bitiremezler aileleri de ne halt ettiklerini bilmedikleri veya umursamadıkları için kolay kolay ses etmezler.

a5943 No.60701

File: 1572018607106.jpg (26.91 KB, 688x720, 43:45, nazi mümin.jpg) ImgOps Google

allah kafirlere azab edicidir

a5b24 No.60751

>>60689
15-24 yaş arası işsizlik okulsuzluk oranı %50. reis yüzünden böyle. gençler anime izleyip 31 çekiyor evde.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]