[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571760732366.jpeg (56.28 KB, 801x383, 801:383, tpru.jpeg) ImgOps Google

2efb9 No.60451

askerde elime silah verdikleri saniye çekip intihar etmeye kalksam ne olur?

dc7ff No.60452

File: 1571762734075.png (162.4 KB, 500x599, 500:599, 1550950558155-0.png) ImgOps Google

başaramazsan seni penceresiz odalarda saatlerce küfrederek tokatlayıp sonra psikologa kontrole yollarlar. komutanlar hakkında uzun ve detaylı raporlar yazar bir daha eline silah alamazsın tuvalet temizlemede yeni seviyelere erişirsin.

e18ea No.60502

askerde mermi ve silahı birlikte kolay kolay vermiyorlar ki. bi atış yaparken dolu şarjörlü silah verirler. o zamanda da yerde atış pozisyonu almışken verirlerse intihar edemezsin. dolu silahı sana verdikten sonra atış pozisyonu alacağın bir durum olursa 9839274 kişinin içinde hızlı bir şekilde önce kolu çekip sonra "heh tamam bu şekilde tutarsam kesin ölürüm" diyebileceğin bir tutuşa geçip tetiğe basıp engellenmemeyi ummak lazım. yapılabilir ama riskli

e18ea No.60505

galiba en rahatı şey. mermilerin sende silahın nöbet arkadaşında olduğu bir akşam-gece nöbetinde arkadaşın uyuduğunda silahı alıp işini halletmek

2c6a9 No.60557

intihar etmek yerine irana falan savaş açsak tek başına ne olur?

b6b2b No.60558

>>60557
qehremen olursun unutmayaq mubariz ibrahimov

2c6a9 No.60560

>>60558
şimdi baktım herifin hayatına da tek başına 45 kişiyi ketlemiş olması takdire şayan. kd ratio çok iyi herifte 45/1

f538b No.60578

File: 1571919671398.jpg (78.51 KB, 660x350, 66:35, 756f3eeb8666e181f4e1c4e363….jpg) ImgOps Google

Hiçbir şey olmaz. Boşu boşuna gitmiş olursun. Gerçek bir kahraman olmak için yapman gerekeni ikimiz de iyi biliyoruz ama.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]