[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571713798736.mp4 (13.47 MB, 640x360, 16:9, VID-20150116-WA0046.mp4) ImgOps Google

ff157 No.60420

böyle bir şey kaydetmişim nereden kaydettim bilmiyorum 8 tane videosu var. kendisi üstyaş. dosya adı sandra_ikkepriv

ff157 No.60421


ff157 No.60423

File: 1571714606318-0.mp4 (1.79 MB, 640x360, 16:9, VID-20141214-WA0008.mp4) ImgOps Google

File: 1571714606318-1.mp4 (4.4 MB, 640x360, 16:9, VID-20150115-WA0016.mp4) ImgOps Google

File: 1571714606318-2.mp4 (3.33 MB, 640x360, 16:9, VID-20150115-WA0018.mp4) ImgOps Google

File: 1571714606318-3.mp4 (5.75 MB, 640x360, 16:9, VID-20150115-WA0087.mp4) ImgOps Google


6a940 No.60433

Yediden yetmişe her milletin kızlarının bu sarı gacı gibi azgınlıktan kudurduğu, en tutucu ülkelerde bile cinsel yasakların aşıldığı veya gizli kapaklı çiğnendiği bir devirde hala el tutuşmasız bakir kalabilenler var yahu. İnsan gerçekten hayret ediyor. Şu sarı gacının bakışları, kendisiyle oynayışı, mal varlığını sergileyişi falan resmen "Parçala beni yiğidim, beni duvardan duvara pinpon topu gibi sektirerek sik" derken hala böyle kızlarla konuşmaya çekinen veya sikmeye kıyamayan öpücüksüz bakirler dünya üzerindeki en büyük tehlikedir ve soyları kurutulmalıdır.

96a57 No.60489

>>60433
eskiden ne güzel görücü usulüyle soyumuzu devam ettiriyorduk şimdi tüccar(evrim) olması gerektiği yere döndü

e2fc7 No.60490

File: 1571792849427.jpg (71.79 KB, 800x598, 400:299, hesright.jpg) ImgOps Google

>>60433
haklısın ama kızların bu azgınlığının öbür tarafı da var. bir şeyi yanlış yaparsan linç edilirsin.
>>60489
burada spamcının da dediği gibi sorun kızlar değil toplum.

96a57 No.60491

>>60490
spamcı olduğumu nasıl anladın(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]