[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571685630871.jpg (2.61 MB, 2500x1476, 625:369, Peugeot_RCZ_front_20100508.jpg) ImgOps Google

46620 No.60392

görseldeki arabayı kullanmış anona sor.

cdb96 No.60393

80 bin liralık araba neyini soralım amk sanki ferrari kullandın(KURALLAR.HTML)

54e2b No.60394

>>60392
Seni bu derece farklı hissettiren ne anon, sıradan bi' araba işte.

c94c4 No.60408

merhaba op. renault megane cc ile peugeot 307 cabrio arasında kaldım, tavsiye edebileceğin bir şey var mı bana?

cd900 No.60409

>>60408
o arabaların anasını sikiyorlar. sürekli el değiştiren ikide bir kesiciye giren defalarca kaza yapmış amcık ağızlı arabalar bunlar.

c94c4 No.60410

>>60409
anladım anon, alma diyorsun. teşekkür ederim uyarın için.

76a58 No.60469

>>60393
>>60394
ucuzlardan ferrariye en yakın araba budur herhalde. yere yapışık, sert süspansiyon, ayarı olmayan tek parça koltuk, vites yükseltmesi de düşürmesi de hızlı, bastın mı gidiyor, yol tutuyor. peugeot diyince akla gelen arabalardan hiç değil. beni en çok etkileyen vites düşürme hızı oldu.

de0f9 No.60471

File: 1571775433560.jpg (151.01 KB, 614x585, 614:585, Screenshot_2019-10-22 Peug….jpg) ImgOps Google

>>60469
hem yükseklik ayarı var hem sırtlık ayarı var ilandan gördüğüm kadarıyla. sahibi sparco koltukla falan değiştirdiyse bilemem. güç olarak da scirocco ile aynı. scirocconun dsg şanzıman daha hızlıdır vites değişimlerinde.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]