[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571677843535.jpg (107.66 KB, 820x820, 1:1, 36492744_803897243332492_3….jpg) ImgOps Google

2a2e8 No.60375

Benim bu oyunda unuttuklarımı sen daha öğrenmedin bile


YENİ ŞARKI
https://www.youtube.com/watch?v=2RPO5GN8Qw4

Money Kicks - Richest Kid in Dubai
We Living Life

d69da No.60377

bu kavruk oğlanın tipi bu yaşta emmiye döndü. halbuki paranın gençleştirip güzelleştirmesi gerekiyordu.

54fb6 No.60378

>>60377

sadece instagramda görüp fotoğraflarına 31 çekeceğin rüya gibi kadınlar, hayatının sonuna kadar money kicksin yatağına adeta bir steakmişçesine servis edilecek.

Sen a101de ne alsam bütçemi aşmaz diye kara kara düşünürken, money kicks yeni lambosunda hangi yatı alsam diye kararsız kalacak.

Bir köleymişçesine aylık 300 400 dolar para kazanmak için otobüs kuyruklarında beklerken, gençliğinin en güzel yıllarını yahudiversitelerde çürütürken, buz gibi soğuklarda sıcacık yatağından zorla uyanıp sabahın 7sinde otobüsler dolmuşlar beklerken, moneykicks milyar dolarlık evindeki comfy yatağında uyanıp kahvaltı yapacağı lüks restoranı düşünüyor olacak.

11963 No.60379

>height: 168
>weight: 55

böylesi bir adamcık olmaktansa metrobüste ayak+ağız+ter+bok kokusu çekmeyi tercih ederim

9b190 No.60380

File: 1571680003932.jpg (69.5 KB, 590x561, 590:561, gf3.jpg) ImgOps Google

>>60379
Eski bilgi, 175 oldu şimdi

5ffa9 No.60418

>>60380
sabah akşam amcık yemekten boyu uzamıştır vallaxi boşuna yaşıyoruz

d42be No.60450

Öncelikle böyle güzel bir şarkının ortaya çıkmasını sağlayan finanse eden genç iş adamı rashid belhasayı kutlar ve başarılarının devamını dilerim.

Büyük bir insan bu rashid belhasa, geleceği de parlak, allah yardımcısı olsun.

6539d No.60455

Bu ne rezillik amına koyim? Rap camiası kid frost'dan buraya nasıl gelebildi?

df41c No.60457

File: 1571766730431.png (17.19 KB, 400x400, 1:1, ebunkek.png) ImgOps Google

>WE LIVING LIFE
>HAYATI YAŞIYORUZ
ÜRB toruyu browse eyliyor mudur?

7dcf5 No.60459

>>60455
Kıskanma bok böceği tüm sülalenin networthü rashidin bir jordanı ediyor mu ki de bu adamı eleştirme hakkın olduğunu düşünüyorsun. densiz herif, gayet güzel catchy bir song olmuş.(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]