[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571676754295.png (200.02 KB, 500x710, 50:71, this-is-the-last-dance-for….png) ImgOps Google

5b9e8 No.60373

https://www.youtube.com/watch?v=u02tycroA30

Ocean Beach'de Cheetah sürerken birden Flash FM'de çalmaya başlayan "Dance Hall Days" şarkısı ve ekrana vuran güneş lekeleri, K-Chat FM'deki zamanın çok çok ötesindeki esprilerin, Tommy'nin hawai gömleği, Emotion radyodaki Fernando Martinez'in. Michael Jackson'ın Bad albümünden fırlamış sokak serserilerin, Voice Point Alışveriş Merkezin, Candy Suxxx'ı Jenna Jammeson'a, Taksici karıyı Deborah Harry'ye seslendirecek kadar zengin ekibin. Popüler kültüre göndermelerin, easter egg'lerin, Love Fist'in, Kent Paul'un ve unutulmaz banka soygunu görevin. Lance'in beyaz takım elbise içindeki pembe gömleği, Malibu Club'unun atmosferi, Washington Beach'in palmiye ağaçları, Albay'ın teknesi, Ricardo Diaz'ın malikanesi. Starfish Island'daki lüks villaların, BJ Smith'e ait oto galerin ve Prawn'daki film stüdyon.

Sen bir efsanesin be, sırf hipsterlık, farklılık olsun diye sana overrated diyenin götüne Vietnam gazisi Phil'in yarağı girsin.

7880a No.60374

bu oyunu zamanında çok oynadım ama şimdi vice city denilince aklıma kurtlar vadisi modu türkiye modu oynayan sümüklü çocuklar geliyor sadece.

df812 No.60376

File: 1571678150991.png (2.22 MB, 1920x1080, 16:9, Untitled.png) ImgOps Google

https://www.youtube.com/watch?v=X2LTL8KgKv8

En iyi şarkısı budur bence. Hala oynarım ara sıra

5471f No.60388

vice city nin tek eksiği iyi işlenememiş olması
bütün oyun bir fragman gibi
bir sürü olay dönüyor kocaman bir dünyanın rivayetleri var çeşit çeşit fraksiyon var ve hatta daha fazlasına müsaade edecek bir altyapı da var ancak dediğim gibi, her şey yüzeysel olarak geçiştirilmiş. olan biteni uzaktan izler gibiyiz oyunda.
potansiyeli çok yüksek detaylica işlenmesi lazım

d2f49 No.60389

scarface kopyasıydı, hiçbir orjinalliği yoktu.

f3de4 No.60390

File: 1571683324655.jpg (83.14 KB, 1280x720, 16:9, screen-3.jpg) ImgOps Google

Vice city ekşicileri eğlendirir, hakiki adamlar sadece gta 3 oynar

0e22e No.60391

File: 1571683555776.png (290.53 KB, 1200x800, 3:2, Screen_Shot_2018_03_31_at_….png) ImgOps Google

yine fosiller tirad açıp çok bilmişlik yapıyor en iyisi gta 5 tabii ki de

5b9e8 No.60401


ec67c No.60413


e5685 No.60437

File: 1571745448040.jpg (60.3 KB, 507x663, 13:17, mike.jpg) ImgOps Google

Mike Toreno alfa mıdır?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]