[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571649540517.jpg (28.34 KB, 551x551, 1:1, 8975354658866.jpg) ImgOps Google

430a0 No.60332

Yan dairenin aptalmüziklerini ve şiveli konuşmalarını duymamak için kulak tıkacı aldım, ilk deneme başarılı.
Ben eczaneden aldım aynı para zaten, hemen kulak deliği ölçünüzü almak için aparat da var.
https://www.hepsiburada.com/otifleks-uyku-kulak-tikaci-2-li-large-p-SGBOSOTI022

64ca4 No.60337

Envai çeşit kulak tıkacı denemişimdir (en iyisi 3M 1100 bu arada) ama bunlar uzun süre kullanınca kulağının içinde kir birikmesine yol açıyor. Sonu sağırlığa gider. Delirmeye hoş geldin anon.

430a0 No.60343

>>60337
3M 1100 bunu iş yerinde kullandım evet sesi kesiyor ama kulağın içine tıkması zor sürekli düşüyor.
Kir birikmesi konusunu gelince temizleyebildiğim kadar temizlerim, zaten bu boktan şehre katlanabilmek için yolda yüksek seste müzik dinliyorum günlük 3 saat kulaklık kulağımda o da sağır edebilirim.Bilmiyorum.

17071 No.60397

bu tarz tıkaçlar çok konforsuz kulakta aşırı rahatsızlık veriyor, ağrı yapıyor. en iyisini >>60337 bu anon söylemiş dinle bu anonu.

2d9bc No.60402

File: 1571690626436.jpg (8.69 KB, 355x355, 1:1, 61CR+S84fmL._SY355_.jpg) ImgOps Google

ben böyle bir şey kullanıyorum

64ca4 No.60403

>>60343
>kulağın içine tıkması zor sürekli düşüyor.
Yanlış anlama ama doğru takıp takmadığın konusunda şüpheliyim. Elinde yuvarlayıp kulağına tıkacın neredeyse tamamı girecek şekilde sokacaksın içeride genişleyecek. Genelde uyurken takıyordum bir kere bile çıktığını veya düştüğünü hatırlamıyorum.

49e60 No.60411

>>60402
resme ilk baktığımda benim de aklıma anal plug geldi anon sen bensin. ya da değilsin bilemedim şimdi ( ◉ ʖ ◉)

49e60 No.60412

>>60332
30 çifti bir pakette turuncu olarak verilenlerden almıştım bir deneyeyim dedim uyumak için uyandığımda vücudumun içindeki sesleri bile duyuyordum çıkarınca çok pis kulağım ağrıyordu. mahalledeki düğünü duyarım bunları yine takmam.

de0c4 No.60911

deneme[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]