[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571563577170.jpg (72.58 KB, 640x580, 32:29, 5250764.jpg) ImgOps Google

16a72 No.60214

Merhaba anonlar. Dışarıda sürekli olarak iç kulaklık kullanan biriyim. Yaklaşık 2 ay önce Teknosa'dan 17 liraya bir kulaklık aldım ama aldığım eski kulaklıklar gibi sol kulaklıktan ses gelmemeye başladı. Telefona takılan kısmın salladığımda sesin gelip gittiğini fark edince bantladım. 1 Hafta boyunca sorunsuz kullandım ama haftanın sonunda sol kulaklık bu sefer tamamen gitti. Elimde philips dış kulaklık var ama dışarıda takmaya utanıyorum.
Neyse işte sorum şu; 40 TL'ye kadar domalabilirim ve aliexpress, n11, gelmese süresi falan hiç farketmez, kulaklık önerin. 15 liralık bluetooth kulaklık var, bu yüzden giriş yeri problemi yaşamam ama sanki azıcık nazik gözüküyor ve sarj en az 2 saat dayanmalı. Bilgisi yada önerisi olan anonların yardımını istiyorum.

fb968 No.60216


b287b No.60219

File: 1571565476073.jpeg (94.74 KB, 358x400, 179:200, 400.jpeg) ImgOps Google

>>60216
>82.90 Kamal

679db No.60220

>>60214
>Elimde philips dış kulaklık var ama dışarıda takmaya utanıyorum.
neden?

b287b No.60221

File: 1571566132413.jpg (19.55 KB, 600x800, 3:4, Yarim-beyinli-adam-ev-yakm….jpg) ImgOps Google

>>60220
Saçım kabarık ve uzun. Taktığımda sadece bir kısmı çöküyor ve kafası deforme olmuş bir özürlüye benziyorum.

5b9d6 No.60222

akg'nin samsung s10 için yaptığı kulaklıklardan arıyorum ben de anon. kullanan herkes çok memnun, sana da öneririm.

0c8c9 No.60226

>>60222
Anon eğer fiyatı 40 altıysa link atabilir misin? Çünkü 399 tl de var, 20 TL de

679db No.60231

>>60226
40 tlye dışarda akşam yemeği bile yiyemezsin anon ne kulaklığından bahsediyorsun.
t.başka anon

8047b No.60241

Xiaomi al geç

5d4ac No.60242

>>60241
tatava da mı yapmıyah

881ae No.60346
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]