[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571523671465.jpeg (39.32 KB, 858x357, 286:119, images.jpeg) ImgOps Google

b2c97 No.60190

o yılları özledim anonlar

2ab79 No.60191

okuldan gelip odada yatarak bütün gece karanlıkta tv izlediğim boktan depresif yıllar

f7272 No.60194

File: 1571525414207-0.jpg (192.81 KB, 682x350, 341:175, intro3.jpg) ImgOps Google

File: 1571525414207-1.jpg (62.31 KB, 600x450, 4:3, 02ccd641e66526664a9ded38d5….jpg) ImgOps Google

benden başka fark eden var mı bilmiyorum ama bu üçlüyü sanki 2011-2012'den itibaren kimse dinlememeye başladı ve popüleriteleri kademeli şekilde düştü. hele 2003-4 sonrası doğan çoğu çocuk tanımıyordur bence. üçü de şarkılarında oryantal ezgileri kullanıp genelde hareketli parçalar yapıyordu. tarkan, serdar veya musti yeni kaset çıkardı mı herkes alıp teypten veya walkmandan dinlerdi. bizde de siyah philips bir teyp vardı ondan dinliyordum

b2c97 No.60195

File: 1571525810316.jpeg (25.17 KB, 500x531, 500:531, images (1).jpeg) ImgOps Google

>>60191
sen bensin anon ))
>>60194
Doğrudur anon.

6f136 No.60210

>>60194
tarkan hala ara sıra gündeme geliyor ama eskisi kadar değil
musti acuna kapağı attı keyfine bakıyor (bu herif 49 yaşındaymış lan oha)
serdar da evlendi inzivaya çekildi

cbb76 No.60250

>>60194
şu an 25-26 yaşında olanların bileceği şeyler. 25 bitti 26'ya gireceğim ve elimde tutacağım ne bir mesleğim var ne de evim. kendime genç de diyemiyorum, ben de özlüyorum o yılları. hem de çok. özleme sebebim şu an bunları düşünmeden yaşayabiliyor olmamdı. tek derdim birkaç arkadaş bulsam da maç yapsak veya internet kafeye gidip kantır oynasak oluyordu. mahalle maçlarını çok severdim bir de kör ebe. şu an o sokakta oynadığım arkadaşların evlenip çocuk sahibi olduklarını görünce akşamları veya yalnız kaldığımda gizliden gizliye ağlıyorum.

505dd No.60257

>>60250
25 yaşın nesi kötü? Ergenliğin aptallığı gitmiş ama 30 yaşında oturaklı emmi de değilsin. TAM olarak bir şeylere başlama yaşındasın. Böyle ortadoğu arabeskine gömülüp götünün üstünde sıçanlarsan bırak 25'i 14 yaş bile kötü geçer zaten.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]