[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571499179490.jpeg (38.55 KB, 299x470, 299:470, 7FD51FA9-ED63-4E13-9907-2….jpeg) ImgOps Google

b67dc No.60135

Şöyle bir ablayı nasıl buluruz anonlar? Nerelerde takılır nelerden hoşlanır bu milf ablalar? Bi tane bulup etinden sütünden faydalanmak istiyorum.

77627 No.60136

bundan biraz daha yaşlı bir kadından sevgi ve şefkat görmek isterdim. dizlerine yatırıp saçlarımı okşaması falan.

cb7ae No.60137

anan nerde takılıyorsa orda(KURALLAR.HTML)

b67dc No.60138

File: 1571500682915.jpeg (777.64 KB, 2268x4032, 9:16, F5D3E12D-A328-49EB-BB26-E….jpeg) ImgOps Google

>>60136
Ben bütün deliklerine boşalıp parasını yiyebileceğim bir kadın arıyorum sadece ama bu yaş grubuna nasıl yaklaşılır bilmiyorum.

77627 No.60140

>>60138
benim sikişte gözüm yok zaten depresyondan sikim kalkmaz oldu sadece biraz sevgi ve şefkat istiyorum

9da0a No.60141

>>60140
hafiften spor yapmaya başla. öyle bir kalkıyor ki bayrak direği gibi, taş gibi oluyor.

2cdc6 No.60142

>>60141
testo saç dökülmesine sebep oluyomuş sanırım o yüzden tereddütlüyüm

9da0a No.60156

File: 1571505568929.jpg (91.4 KB, 800x606, 400:303, 1435505790969.jpg) ImgOps Google

>>60142
senin sonun kötü[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]