[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571484415978.png (27.83 KB, 384x413, 384:413, reyle.png) ImgOps Google

13ea4 No.60109

reyleyin anonlar

c9d6b No.60110

ortalama

6cc88 No.60114

>>60109
Bunlar boş iş. Yılların edgelord paganı Vikernes bile adana conosu Kıvanç Tatlıtuğ'u damat olarak gururla kabul ederim diye tweet attı. Sarı saçın, mavi gözün, uzun boyun olmadıktan sonra sikindirik testlerde yüzde yüz aryan çıksan kaç yazar bre gafil?

05420 No.60116

Tam üstünyarış türko sonucu.
Orta asya sonucu fena değil batı asya her yerden geliyor olabilir myheritage batı asyayı çok geniş tutmuş elin baltid lazı ile boktenli kürdü aynı sonucu alıyor ama sende muhtemelen batı asyanın bir kısmı oğuz türklerinden geliyor (oğuz türkleri genellikle irani ve moğoldur)
Yunan sonucu bence gerçeği yansıtmıyor anadoluluların east med oranı yüksek diye yunanlı olarak baz almışlar.Aynı sikik kurum giritlileri ve rumları da %100 yunanlı olarak baz almış o oran şişirme çünkü giritlilerin gedmatch sonucu moralı bir yunandan çok araba benziyor aynı şekilde pontik rumları ermeniler ve gürcülere yakın.
Araplık geneni alarak tam bir turkish olmuşsun.
>>60114
Op muhtemelen esmer tenli yamtaroid kıllı bir tiptir varg gördüğü an işini bitirir

c9d6b No.60117

>>60116
>Op muhtemelen esmer tenli yamtaroid kıllı bir tiptir varg gördüğü an işini bitirir

mal mısın amk vahşi doğada yaşıyoruz sanki. türkoluk çemberotuzbiri biteli yıllar oluyor çanlarda. tunay senin de amk saçma sapan postları banlamazsın gider kırmızı haplı postları banlarsın(KURALLAR.HTML)

13ea4 No.60118

>>60116
gedmatch'deki testlerde %15-%25 arası orta asya + siberia + east asia çıkıyor. myheritage %15 diyor ben ortasını alıp %20 diye düşündüm. bunun dışında east med falan %25 gibi çıkıyor jewHeritage şişirmiş olabilir yunan sonuçlarını.

05420 No.60121

>>60118
kökenin neresi anon ? k13 sonuçlarında %25 mongoloid çıkartıyorsan yuh derim cidden.Bokistanın ortalaması %10.3 en yüksek şehir %20 küsürle muğla.
Giresun ordu muğla denizli çanakkale balıkesir bunlardan birili olabilirsin ama arap genetiği de var bilemedim harbi.

13ea4 No.60123

>>60121
%25 çok güvenilir değil fakat ortalamaya bakınca %20 daha mantıklı gibi. anne tarafı yozgat baba tarafı malatya. anne tarafında kuzen dayı hepsinin gözler çekik hepsi kazak gibi duruyor. anne tarafından bana geçerken yarılanmış tabi onlarda muhtemelen %40 civarı vardır.

13ea4 No.60124

MDLP K23b

#PopulationPercent
1 Caucasian 39.64
2 South_Central_Asian 15.31
3 Near_East 12.52
4 European_Early_Farmers 12.16
5 European_Hunters_Gatherers 6.32
6 Tungus-Altaic 3.79
7 Arctic 2.28
8 North_African 2.16
9 East_Siberian 1.76
10 Ancestral_Altaic 1.35
11 South_Indian 1.05

Eurogenes K12b

Population
Western European7.04 Pct
Siberian4.23 Pct
East African0.52 Pct
West Central Asian8.75 Pct
South Asian2.83 Pct
West African0.49 Pct
Caucasus36.81 Pct
Finnish-
Mediterranean18.40 Pct
Southwest Asian12.70 Pct
North European5.24 Pct
East Asian2.98 Pct

Dodecad K12b

#PopulationPercent
1 Caucasus 41.48
2 Gedrosia 14.64
3 Southwest_Asian 12.26
4 Atlantic_Med 12.09
5 North_European 8.69
6 Siberian 4.72
7 East_Asian 3.05
8 South_Asian 1.94

PuntDNAL K15

#PopulationPercent
1 Caucasus 41.48
2 Gedrosia 14.64
3 Southwest_Asian 12.26
4 Atlantic_Med 12.09
5 North_European 8.69
6 Siberian 4.72
7 East_Asian 3.05
8 South_Asian 1.94

df41e No.60125

Kendi sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim anonlar? Online bir test mi yoksa DNA falan mı göndermem gerekiyor?

eaf04 No.60126

File: 1571492626905.jpg (65.3 KB, 696x462, 116:77, ozbekistan-ile-turkiye-ara….jpg) ImgOps Google

>>60116
>boktenli kürdü
Orta Asyalılar ne zaman boktenli olmaktan çıktı? :D

13ea4 No.60128

>>60125
Kit satın alıp DNA örneğini verip kargoluyorsun PTT ile. Bulabilirsen 23andme al bence. Oradan raw datayı indirip MyHeritage'e yükleyip 1 kitten 2 bilgi alabilirsin.

971b8 No.60149

File: 1571504691958.png (351.1 KB, 590x368, 295:184, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>60126
yazın açılan "türkler neden beyaz tenli olduğunu iddia ediyor" tiradı geldi aklıma. akmayan tahtada, 1 saatte 20 reply gelmişti tirada.

05420 No.60165

>>60149
Türkler beyaz tenlidir en azından iranlı sıçmıklarla karışmadan önce beyaz tenlilerdi.
Örnek 1.Kıpçak türkü 1100lü yıllarda kazakistanda yaşamış
https://www.youtube.com/watch?v=8ZemZGNc08U&t=57s.Kanında baltid ve kuzey avrupalı genleri var.Yüksek ihtimalle beyaz tenli
2.eleman 2200 sene önceki antik türk
https://www.youtube.com/watch?v=ISLgOCNAXUg&t=1m19s sub saharan felan var ama cesedin bozulmasından ötürü
Özbekler tacikler bunlar kürtlerin ataları olan çingenlerle iletişim halinde kaldıkları için böyleler e tabi moğol ırkı ile kürt ırkını karıştırırsan elbette ortaya bir bok çıkmaz.Özbekler de hint oranı %20 taciklerde ise %30 civarı bu adamların boktenli olması normal

72d64 No.60169

File: 1571510742134.png (1.23 MB, 866x1390, 433:695, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>60165
o hâlde türkler Persler tarafından karaboğalanmış diyebilir miyiz

05420 No.60170

>>60169
Persliler değilde avrupalıların ataları(evet anon aynı zamanda perslilerinde ataları) bizim mongoloidleri tosunlamış zamanında.
Kısaca özet bu herhalde zira antik türklerin ydnası avrupalı mdnası mongoloid.
Muhtemelen caucasoid ırk bizim moğollara seri bir şekilde tecavüz etti ve ortaya türk çıktı.Caucasoidler çocuğu koydu ve kaçtı ondan türkçe dil olarak mongoloidlere yakın rusların tecavüzüne maruz kalan almanların doğan çocukları iyi örnek olabilir.O almanlar genetik olarak yarı ruslar ama ruslarla genleri dışında hiçbir bağlantıları yok.Klasik sikip bıraktı mevzusu işte
Ha tabi daha sonra orta asya moğol akımı zarttı zurttu derken işler değişiyor bu seferde moğollar caucasoidleri tosunluyor tosunlanan tosunlanana.
Dünya böyle bir yer zaten ne demiş üstadlar gün gelir devran döner horoz domalır tavuk gömer

5c091 No.60175

>>60170
>Caucasoidler çocuğu koydu ve kaçtı ondan türkçe dil olarak mongoloidlere yakın rusların tecavüzüne maruz kalan almanların doğan çocukları iyi örnek olabilir.

tercüme alabilir miyiz

d9ff1 No.60182

File: 1571520197827.jpg (58.33 KB, 800x529, 800:529, Sakha locals.jpg) ImgOps Google

>>60165
>iranlı sıçmıklarla
1-İranlı sıçmıkların dünyaya katkısı seni beşe katlar.
2-Yanıt verdiğin posttakiler Tuvalı. Ha sarmadıysa Saka Türkü verelim sana.

a1539 No.60184

File: 1571520871108.jpg (187.11 KB, 1280x698, 640:349, we wuz asians.jpg) ImgOps Google

Y-DNA-mtDNA testi yaptırdın mı OP?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]