[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571328721042.jpg (11.6 KB, 320x241, 320:241, celal_384.jpg) ImgOps Google

4b397 No.59959

Bokum status: Tadıldı.

Daha önce kumru dışkısı ve tezek tatmışlığım oldu. Hayvanların dışkısı kuru ve tatsızdı. Kokusu olmasa unla karıştırılabilir. Az önce kendi bokumu tattım. Hayvan dışkısından daha acıydı. Neden bilmiyorum ama tadı türk kahvesine çok benziyor. Yani o kahvenin dibindeki tortudan o kahve aromasını alın, aynı o tat işte. Sadece salt bir yumuşak aciligi var. Hayal ettiğim kadar kötü değildi ama oturup yenecek bir şey mi onu bilemem. Şahsen mirra gibi acı kahveler boktan daha tiksindirici bir tada sahip. Boka olan nefretimiz muhtemelen küçüklükten gelen "oğlum boka dokunma, bok herif, bok ye" gibi şeylerin kafamızda yarattığı algı. Önerim herkes tatsın, tattırsın.

Ayrıca artık bokistan dememiz de yanlış çünkü bok o kadar iğrenç birşey değil.

48163 No.59960

bugün markette iki avrat vardı. biri sarışın bebek suratlı ama vücut o biçim. geniş omuz geniş vücut ama zayıf. boyları 180 gibi. biz kasada sırada bekleyenler bok böceği gibi kaldık resmen. bu üst insanlar keşke bizi yok etse.

f0c4d No.59961

File: 1571330337002.jpg (36.52 KB, 367x329, 367:329, IMG_20191016_181116.JPG) ImgOps Google


48163 No.59963

File: 1571330652858.jpg (782.87 KB, 2212x1708, 79:61, 1.jpg) ImgOps Google


48163 No.59965

File: 1571331297480.mp4 (424.3 KB, 480x848, 30:53, GuhybdNu4Hh9dCpG.mp4) ImgOps Google


e3b1c No.59966

>>59963
>>59965
nefes alamıyom

25069 No.59967

Şu t*rbanlı bokistan eşşekleri kadar sevmediğim çok az şey var
Düşünsenize anonlar nasıl berbat kokuyorlardir, hakikaten bok yenir bunlar öpülmez(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]