[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571322487424.jpg (66.91 KB, 750x686, 375:343, frog.jpg) ImgOps Google

40f12 No.59944

123e8 No.59945

Cok iyi ya brezilya gibi olduk

33635 No.59946

>>59945
Nah olursun brezilya gibi. Brezilya alfaların mekanıdır, bokistan gibi saçma içki tabuları yoktur, içerler deli gibi uyuşturucu kullanırlar, hayvan gibi seks yaparlar her yaşta insanlar, eğlenmesini bilirler, müzik zevkleri iyidir, kadınları da alfadır bokistanlılar gibi keserim seni doğrarım gibi boş lafları sevmezler direkt yaparlar.

f71b3 No.59947

File: 1571323654622.gif (3.69 MB, 498x255, 166:85, tenor.gif) ImgOps Google

>>59944

Bugünlerde bu tür cinayetler çok arttı. Keşke elimde kaynak olsaydı da bu cinayetlerin nafaka kanununda öncesi ve sonrası hakkında bir çalışma yapsaydım

de996 No.59949

>>59946
şu videoyu liveleake yükleyin brezilyalı gibi alfayız sansınlar

d80ce No.59951

>>59944
Kanım çekildi yemin ederim. O fışkıran kanı görünce, o civardaki insanlar, o kayda alan kişi nasıl hiçbir şey olmamış gibi sakin kalabiliyorlar anlamış değilim. Ben izlerken üstümden atamadığım şoku adam 'kendini de öldürdü' diyerek sakince, sanki çok sıradan bir şeymiş gibi anlatıyor. Ülkede yaşanan bu tür olaylar artık o kadar sıradanlaştı ki birkaç saat önce bir avuç Türk askerinin kürtlerin kafasını kestiği videoya şahit oldum. Türkiye günden güne geri kalmış toplumlara benzemeye başlıyor

7c98d No.59953

Kek be. Kürdoya verirsen, sana aşık olur, kadını yapmaya çalışır. Gidip başkasına da verirsen, ya benimsin ya kara toprağın der kafanı böyle uçurur. etme bulma dünyası.

7c98d No.59955

File: 1571327278282.jpg (175.02 KB, 720x960, 3:4, 68697556_10217350734072796….jpg) ImgOps Google

https://www.facebook.com/irfan.cengel.31

bu bile amcık sikebilirken kimse ben neden bakirim demesin.

3d602 No.59957

>>59955
Bu bile dediğin adam zaten yakışıklı ve kolları şişkin.

13770 No.59958

>>59957
Aynen en az 40 cm kolları var adamın. 30 cm kola sahip çiroz sıçan “bu bile” derken utanmıyor

370a9 No.59972

Şimdiki kadıncı yasalarla böyle şeylerin daha fazla olmaması garip.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]