[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571168718199.jpg (89.7 KB, 600x600, 1:1, howtobealone_photobymariap….jpg) ImgOps Google

4fd26 No.59810

Anonlar her boku tahtaya taşımak istemem ama bugün yaşadığım saçma sapan olay cidden yaşayıp yaşamamam gerektiğini sorgulattı.
Olay şöyle oldu, ben dershanedeydim. (altyaş diye inlemeyin mezunum, sadece üniversite kazanamadım.) Beni yabancı yazıları falan okurken gördükleri için az çok ingilizce bildiğimi biliyorlar. Neyse, hoca içeri girdi. Üzerinde deniz temalı bir t-shirt vardı. Biri de merak etti, t-shirtinde ne yazıyor hocanın diye sordu. Loft yazıyordu, ben de tavan arası-çatı katı demek ama gemicilik ile ilgili bir terim olarak kullanılmış olabilir dedim.
Arkadan biri "e tamam" dedi ve güldü. Ben de "senin dil bilmemen beni komik mi yapıyor?" dedim. Ses çıkarmadı. Ardından biri "şunla tartışmayın Allah aşkına" dedi. Bende de "Dalga geçmediğim için size denk olamıyorum" dedim. Tüm sınıf bize odaklanmış (beğendiğim kız da dahil). Arkadan malın biri şunu dedi "Fransız kafka'nın bir sözü vardır. Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama sen silahsızsın.". Herkes OOOHH yapıyor. Bende "Sözün 2009 facebook'undan kalmış olması bir yana, adamın adını yanlış söyledin ve bana akıldan sözediyorsun" dedim. Bu da bana "O kadar dediğimden bir adamın adına mı taktın?" dedi ve herkes gülmeye başladı. Ben orada sustum çünkü o kadar saçma konuşuyorlardı ki kafam karışmıştı. Çünkü ne cevap verecegimi bilmiyordum.
Böyle aptal ötesi insanlarla haklı olsam bile tartışmada kaybetmem götümü alev alev yaktı ki beğendiğim 7.5/10'luk kız da güldü. Ul*n adam bildiğin saçma sapan konuştu ve konuyu alakasız yerlere çekti. Cidden tahammül edemiyorum bunları ve heryerde varlar. Kendimi izole etmeye çalıştıkça üstüme geliyorlar. Üstüme geldikçe onlara benzemeye başlıyorum. İnsanlarla birlikte olduğumda içgüdüsel olarak onları taklit ettiğimi fark ettim. Hatta geçen sırf onlar gibi görünmek için futboktan zerre anlamamama rağmen iki üç cümle ile fenerboku savundum. Ağzımdan çıktıktan sonra deli gibi utandım. Neyse bugünden sonra kimseye tek kelime etmeyeceğim. Konuşmaları kisa kesecek, muhatap olmayacağım.
Okuduğunuz için teşekkür ederim.

3b5ef No.59812


366d4 No.59819

File: 1571170917886.jpeg (183.21 KB, 800x577, 800:577, 8B5A6389-ADC7-4999-8D25-0….jpeg) ImgOps Google


cba5d No.59821

File: 1571174265971.jpg (48.46 KB, 620x310, 2:1, raw_ozal39in-adli-tip-rapo….jpg) ImgOps Google


5cbf9 No.59822

iğrendim. üstelik yazım hataları var.

64909 No.59823

File: 1571174646522.webm (15.8 MB, 480x360, 4:3, yamtarlık overdose.webm) ImgOps Google

89 iq t piçlerinin tartışma anlayışı böyle. ben bundan daha kötü diyaloglar da yaşadım. çanlar dahil. t'lerle tartışılmaz kaba kuvvet uygulanır sadece. çünkü hayvandan 1 tık daha zeki çoğu. yetersiz beslenme, boktan inbred genetikler ve üstüne üstlük milliyetçi-laikçi ve baskıcı bir eğitim sistemi ile beyin yıkayıcı medya eklersen ortaya video ilintili böyle bilimsel araştırma konusu yaratıklar çıkıyor işte.
umuyorum ki bu günler de geçicidir ve birileri çıkıp bu bozguncu canavar kavmin kafasına vura vura eğitir.

https://www.youtube.com/watch?v=69IPji6qMa4(KURALLAR.HTML)

5ef5b No.59825

>>59823
>>ÖLÜRÜM ANÜSİYE<<

89iq filan yok, zaten ortalaması 90 ülkenin, akıllı adamların atsak bu yamtarlarınki ancak 65 70, 80max. ülkede bu beyin özürlülerin domine olup koyduğu kurallara göre yaşayan zavallı insancıklarız. Bunlar 40 sene kesik çayırla dans edip eğlenen 1 hücreli canlılardan beter bir koloni. aklım mantığım ermiyor onun için ait hissedemiyorum, ülkedeki her şey adeta düşük zeka zevklerine hitap ediyor.

Lanet olsun bu rüya gibi çağda yaşayıp da bu ülkede doğduğum güne.(KURALLAR.HTML)

2a005 No.59839

File: 1571201339092.jpg (43.45 KB, 720x529, 720:529, IMG_20191016_074806.JPG) ImgOps Google

>>59812
Keşke yem olsaydı ama yemin ederim yem değil Anon :(
>>59822
Uyumam gereken zamanda mobil ile yazdım ama yine de ciddi bir yazım hatası göremedim ben. Sözetmek gibi kelimeleri otomatik klavye bitişik şekilde düzeltiyor.

a64c0 No.59843

>>59810
Bu zihinsel k*rdler ile tek kelime konuşman hata zaten OP. Beraber yapılacak bir iş varsa iş müddetince işin gerektirdiği kadar konuş, yeterli. Bokistan çomarı öküz anadolulu laftan sözden kitaptan kültürden anlayan bir cins olsaydı zaten burası bokistan olmazdi(KURALLAR.HTML)

2e55d No.60104


c56e4 No.60113

>>60104
>Neden podcast yapmamak?

61053 No.60115

normiler mantıklı konuşmaz demagoji yapar

60e67 No.60196

File: 1571527296825.jpg (32.43 KB, 560x900, 28:45, sanatçı ibne.jpg) ImgOps Google


d4bf3 No.60206

2-3 ay spor salonuna gidip kaslansaydınız bunlar başınıza gelmezdi. 80iqluları mantığınızla yenemezsiniz, fiziğinizle caydırmanız lazım.

e5e62 No.60209

>>60206
spor yapmadan cılız vücutla adam dövmenin püf noktaları nelerdir, hangi dövüş sanatı bana bu konuda yardım eder

12324 No.60234

>>60209
kimseyi dövmeyeceksiniz ki, buna gerek yok, sadece dövebileceğinizi ima edeceksiniz kaslarınızla.

ipman gibi dövüş sanatı üstadı olup da cılız olacağına, öküz gibi kaslı olup da yumruk atmayı bilmesen sosyal açıdan her türlü daha avantajlısın.

ben lisedeyken sırf kaslı ve sportif olduğum için Reis gibi itibar görüyordum, benimle aynı asosyallik aynı weirdoluk derecesinde bir arkadaşım ise ezikleniyordu. buradan ders çıkarın işte. üniversitede ve hatta ilerisinde de durum böyle.

f66ef No.60382

anon /his/lendirdi tiradın beni. Çünkü bi mezun olarak bende aynısını yaşamıştım

1b000 No.60386

File: 1571682636115.jpg (81.38 KB, 640x799, 640:799, 26fe9da7ed158a25ea768bb10d….jpg) ImgOps Google

>>59810
Senin suçun bu bok heriflere cevap vermeye çalışmak, bir de insanlara yaranacağım diye kendin olmaktan vazgeçme gerekirse yalnız takıl, sonuç olarak eğitim dediğin kısa süreli, iş hayatı gibi değil.

0c757 No.60387

hak etmişsin op
hem oyle kuytuda köşede takılayım hem de en ufak ortaya laf atılacak fırsatı bile kaçırmayayım hem de kimse bana söz söylemesin istiyorsan iki tane kürt çıkar böyle rezil eder seni sınıfın ortasında.
eğer böyle ortaya laf atacaksan mevcut ezik imajını oluşturmayacaktın oluşturduysan laf yiyince ağlamayacaksın.
yok laf işitemem diyorsan gıkın çıkmayacak oturacaksın köşendr

3141e No.60507

>>59810

>Arkadan biri "e tamam" dedi ve güldü. Ben de "senin dil bilmemen beni komik mi yapıyor?" dedim.


Ne bu şimdi? Boşuna sataşmışsın çocuğa, kötü bir şey bile dememiş. Büyük olasılıkla bu dershanede de değil okulda oldu, ve 16 yaşında bir köşebeyisin.

5db6c No.60516

File: 1571848846733.png (195.87 KB, 480x360, 4:3, 1565706454112.png) ImgOps Google

>>60507
Aynen ilk okuldayim ben ve bu olay öğle yemeği anında beslenme çantamı çıkarmamla oldu. Ulan adamların tek başarısı reşit olmak olduğu için başkalarının reşit olduğuna ısrarla inanmıyorlar. Burdakiler daha mal yemin ediyorum[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]