[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571001584961.jpg (30.83 KB, 475x319, 475:319, sdsssds.jpg) ImgOps Google

786b5 No.59675

vivaldi tarayıcı kullanıyorum, nofapımı bozmuyorum!

b3572 No.59677

iyi de tahtada da var ki bu özellik

4ef50 No.59679

Tahta zaten bildiğin cockblocker

786b5 No.59684

>>59679
>>59677


hiçbir sitenin görselini yüklemiyor.

b3572 No.59685

>>59684
eger iradeni kullanamiyorsan bi anlami yok. boyle seyler coluk cocuk eglendirir. ramazanda iftara kadar yemek satilmasin demekten farki yok.

786b5 No.59686

>>59685
gözünün ucunda çıplaklık olup ta iradeden bahsetmek, sigarayı bırakmaya çalışıp kulağının arkasında sigara taşımaktan farksızdır. ya hep ya hiç. o yüzden de iradeden bahsetmek saçma.

4ef50 No.59687

>>59686
Her tarafimiz gunah dolu ama kimseye uymayip allah yolunda gunahtan kaciniyoruz iste irade budur. Butun musluman kardeslerime selam olsun. Elhamdulillah.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]