[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570991826110.png (234.07 KB, 753x800, 753:800, 67-Machoke.png) ImgOps Google

59ca3 No.59645

selam anonlar, malum artık /fit/ olmadığı için tiradı buraya açıyorum. ben gündüz okula, okul çıkışında da işe gidip gece yarısına kadar çalışan birisiyim. kollarım gerçekten çiroz gibi ve kızların benden daha kaslı kollarını görünce götüm napalm bombası yemiş gibi oluyor. ağırlıksız, ekipmansız, kısıtlı ve zamanda ve hatta yorgunken yapılabilecek egzersizler nelerdir? en azından 2020'ye kadar kollarımın genişliğini 1,5 katına çıkarmak istiyorum.

d9a5d No.59646

Bizim güne gelen teyzelerde 50 cm kol var

92c84 No.59647

File: 1570992313560.jpeg (33.94 KB, 313x313, 1:1, 85B096A5-89C7-4D28-9346-3….jpeg) ImgOps Google

>>59646
ulan benim dayımın bi kolu var, ben diyim 60, sen de 70 santim anadın mı.

ed3f0 No.59648

10-15 kilo dambıl al. Oturduğun yerden kollarının çalıştırabilirsin. Ya da direk şınav çek.

Yorgunken egzersiz yapma. Bedeninin kendini tamir etmesi lazım.

30a55 No.59650

>>59648
nasıl bir şınav programı uygulayayım? 10 taneyi tamamlayamadan yere çöküyorum

5b82f No.59653

bundan 2 sene önce olsa yazardım işe yarar bişeyler. ama sikimde değilsiniz artık çünkü reddit-yoncalı-yüzkitabı kaçkını çoğunuz. zaten bu soru için durup buraya konusunu açıyorsan bu devirde hala az biraz ingilizce bile öğrenememiş eğitilmez bir gerizekalısın demek.(KURALLAR.HTML)

cb318 No.59660

>>59653

En çok bunu anlayamıyorum ben. Yoncalı kaçkını olmanın nesi yanlış? Tamam şu anda bombok bir mekan oldu ama çen alemine giriş Yoncalı ile yapılır zaten. Başka nereden gelecektik?(KURALLAR.HTML)

ed3f0 No.59667

>>59650
Ne kadar yapabiliyorsan işte. Zamanla artır. Forma dikkat et yanlış formla yaparsan alakasız kasları büyütürsün dengesizlik olur.

b55db No.59701

File: 1571050877479.jpg (31.14 KB, 527x659, 527:659, 461bee8.jpg) ImgOps Google

>>59660
Arkadaş annesinin ılık ak sütünü ilk ağzına aldığı gibi google arama kutusuna tahta.se yazmış, 1895'te antik türk chan sitelerinde cirit atmıştır.(KURALLAR.HTML)

07c56 No.59704

>>59667
bunun sonucunda alterior pelvic tilt olur. hiç şınav bokuna girme.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]