[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570985463141.jpg (2.99 MB, 3264x2448, 4:3, IMG_20191013_194759.jpg) ImgOps Google

c364d No.59637

Kafam güzel yine

c364d No.59640

O kadr güzee ki şiseyoaçmamıım bile

c364d No.59643

File: 1570989988731.jpg (4.17 MB, 4000x3000, 4:3, IMG_20191013_210544.jpg) ImgOps Google

İçelim güzelleşelim

e5d6c No.59649

Esemen Rhyme
Cash
Bu gece de bizim be kardeşim
Bu gece de kafam güzel
Bu gece de bizimle

c6d33 No.59651

>>59649
Sen var ya harbi gangstasın

88bba No.59661

70'lik şarapla nasıl bu kafaya eriştin anon?

3f6cb No.59662

>>59661
içme hızına bağlı şarap adamı çok feci yamultabiliyor

88bba No.59666

>>59662
1,5 litre şarabı 20 dakika içerisinde yok edip 13 kilometre yürüyüp arkasından sikiş yaşadım. yamulacak kadar nasıl içiyorsunuz gerçekten anlamak istediğim şey bu.

3f6cb No.59700

>>59666
ben de 20 litre votkayı 20 saniye içerisinde atomlarına ayırıp 2000 kilometre uçup ardından devrimci hareket başlatıp afrikada diktatörlük kurdum nasıl olsa sallaması bedava değil mi anoncancan[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]