[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570892977990.pdf (195.24 KB, akturk2010.pdf)

17bd5 No.59528

Arabs in Kemalist Turkish
Historiography

3d147 No.59532

bu tip yazıları baştan sona okuyabiliyor musunuz sahiden yoksa benim mi attention spanim yarragi yemis

e5e97 No.59536

Okuyoruz, üstüne üstlük bir de hiç okumamışlarla uğraşıyoruz anoncuğum.

>benim mi attention spanim yarragi yemis

Kağıttan okumada nasılsın? Ben kindle'dan okuyorum, PC ekranında beni de yoruyor baya.

b037f No.59550

File: 1570905541723.png (31.42 KB, 315x412, 315:412, ClipboardImage.png) ImgOps Google

Böyle akademik pdf'leri nereden bulabilirim?

65743 No.59551

>>59550
Bulmaktan kastın aramaksa Google Scholar senin dostun. Onun dışında şunlar: https://www.wikiwand.com/en/List_of_academic_databases_and_search_engines

Paralı makaleleri PDF olarak okumak istiyorsan sci-hub.tw

37978 No.59552

>>59536
Kindle almaya değer mi
Microsoft onenote u açar mı

65743 No.59559

>>59552
Çok okuyorsan değer ama şu da var 4-5 sene önce almıştım daha uygundu, şu an benim modelin sıfırları bin betona dayanmış. Şimdi alsam kesinlikle ikinci el alırım. (Hoş çoğu kişi aldığı fiyatın üzerine satıyor) Ne kadar iyi olursa olsun 500'ün üstü verilmez.

>Microsoft onenote u açar mı

Bilmiyorum. Google->kindle onenote support

e1629 No.59576

belirli bilim dallarında listelenmiş akademik kitapları torrent eyleyebileceğim bu konuda özelleşmiş site biliyor musunuz?

cdaa9 No.59606

File: 1570956151136.pdf (265.78 KB, 10.1080@00263206.2013.7838….pdf)

The Reinvention of Kemalism: Between Elitism, Anti-Elitism and Anti-Intellectualism

cdaa9 No.59608

>>59576
Şunu önerebilirim. Bilim dalını seç, reading list diye arat. edu uzantılı sitelere bakmaya çalış özellikle. Veya introduction to [bilim dalı] şeklinde. (Oxford'un Very Short Introductions serisini tavsiye ederim.) Introductory kitapların/makalelerin sonunda genellikle further reading kısmı bulunur, onlar da iş görür. Kitapları indirmek için de libgen.is

449e3 No.59934

File: 1571313120992.pdf (320.65 KB, 10.1080@00263206.2015.1076….pdf)

The Nation and its Sermons: Islam, Kemalism and the Presidency of Religious Affairs in Turkey

22ad7 No.60300

File: 1571608796455.pdf (213.86 KB, 10.1080@00263206.2014.9772….pdf)

Turkish Radicalism and its Images of the Ottoman Ancien Régime (1923–38)

440e2 No.60426

File: 1571730001861.pdf (183.13 KB, 10.1080@00263206.2012.7036….pdf)

What is in a Name? The Rise of Turkic Personal Male Names in Turkey (1908–38)

01783 No.60571

File: 1571914915914.pdf (145.48 KB, canefe2003.pdf)

The Intellectual Roots of Anti-European Sentiments in Turkish Politics: The Case of Radical Turkish Nationalism

20108 No.60575

File: 1571916991558.png (542.51 KB, 625x495, 125:99, CallToDuty.png) ImgOps Google

okuyan anon yeni monarşizmle ilgili bir şeyler var mı

ccfd3 No.60576

>>60575
>yeni monarşizm
İlk defa duyuyorum. Şengör'ün pozisyonu tarzı şeyleri mi kastediyorsun?

ccfd3 No.60577

>>60576
Yoksa cıvıldayanda yeni bir akım mı ortaya çıkardılar?

85bfb No.60579

File: 1571920991032.png (474.76 KB, 635x476, 635:476, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>60576
bu ama ironik olmayanı eski monarşizmden tek farkı yeni olması yani padişahım çok yaşa

b4f5b No.60871

File: 1572186126401.pdf (924.1 KB, Mod_Nat_Published.pdf)

Modernist Nationalism: Statism and National Identity in Turkey[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]