[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570634807012.png (313.05 KB, 1914x630, 319:105, Untitled.png) ImgOps Google

db309 No.59263

Devlet piçi hemen el atmış birileri girer de TAM gerçekleri öğrenir diye. :)

51678 No.59265

uzun zamandır yasaklı

db309 No.59272

File: 1570636753779.png (127.8 KB, 535x1570, 107:314, Untitled.png) ImgOps Google

Devletimiz bir uçtan cihatçı dostlarımız bir uçtan gazamız mübarek olsun inşAllah.

>>59265
Bilmem, 1-2 gün önce girebildiğimi anımsıyorum.

51678 No.59319

şimdi ekşide başlığını gördüm. 21 ay olmuş yasaklanalı

1696a No.59329

>>59319
yasaklanalı 21 ay olmuştur belki ama dns ile girilebiliyordur eskiden. yoncalının banından sonra HİÇBİR siteye dns ile girilmemeye başladı.

51678 No.59331

Hala dns ıvır zıvır bok püsür. Uzun süredir opera vpn ile bakabiliyorum siteye. Yasak epeydir var. Bu kadar basit. Daha da sözüm yok hakim bey.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]