[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570402302766.jpeg (21.69 KB, 368x322, 8:7, 115B5EE8-A32F-4A88-888B-A….jpeg) ImgOps Google

f441c No.59098

Uyumadan önce dinlenecek bir podcast, video, sohbet mohbet bir şey var mıdır? Nebuch’u açıp uyumaktan sıkıldım. Önereceğiniz kişilerin konuştukları şeyler mümkünse nebuch’tan daha da düşük olmasın

57e67 No.59100

Ben radyo aciyorum. Haberturk, aspor, radyo spor favorim. Yillar once muzik dinlerdim. Zaman degisti.

fff3e No.59101

File: 1570402899035.jpg (119.85 KB, 1371x770, 1371:770, point.jpg) ImgOps Google

Neden ASMR dinlememek?

8944d No.59104

10 dakika izleyemiyorum bayılıyorum. https://www.youtube.com/watch?v=nQiYox2s_DQ

4adc7 No.59112

>>59098
şu fotoğraf gerçek mi ya ben böyle bir şey hatırlamıyorum. gizli videolarından birisinde falan mı yapıyor bunu

490a8 No.59139

Nebuchun gizli videolarini atabilecek var mi?

19b2b No.59170

>>59112
Yaşın kaç senin? Ve burayı nerden buldun?

48f0c No.59204

>>59170
lan iyi ki bir şeyi bilmiyoruz var ya hemen sikin götümden. 24 yaşındayım toru zamanından beri buralardayım. nebuchu da yaklaşık 2013 ten beri takip ediyorum. insanı pişman ediyorsunuz bir şey sorduğuna.

054e5 No.59215

fularsız entel mi ne öyle bi şey var spotify'da, yürüyüş yaparken dinliyorum iyi oluyo uyurken de iyi olur

bc7a7 No.59216

tunayın bu resmini ilk kez gördüm(KURALLAR.HTML)

f1585 No.59226
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]