[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570291473915.jpeg (21.05 KB, 670x377, 670:377, joker-phoenix-1135161-128….jpeg) ImgOps Google

d018f No.58977

>ekside beğeni toplamış jokere git
>seninle gelecek arkadaşın bahane bulup gelmesin
>bendeyalnızgiderimlan.png
>yanlışlıkla goldclass seanslarına bakmış ol
>iki buçuk saat erken geldiğini fark eyle
>tek başına iki saat otur
>acıkmaya başla ama cebinde sadece 14 TL kalmış olsun
>sikem sokam kapitalizm
>film başlamak üzere olsun
>mısır+kola 18 TL olsun bu yüzden alma
>migrostan kola al ve senden almasınlar diye cebine koy
>8/10'luk bir kız bunu görünce başka tarafa bakıp gülsün
>yaniyem.avi
>salona gir
>film +18 olmasına rağmen en az 20 tane 13 yaş çocuk olsun
>film anında pubg oynasınlar
>ışık ve silah sesleri yüzünden filme odaklanama
>filmdeki dramatik gülme sahnelerinde kahkaha atsınlar
>arkada alfanin biri sevgilisini parmaklasın ve kız kıkırdasın
>daha kötü ne olabilir derken elektrik gitsin
>tam tamına 24 dakika karanlık salonda filmi ayarlamalarıni bekle
>film bitsin
>baş ağrısı ve astım krizin başlasın
>şehir içine bin
>kadının biri yanında durarak kalkman için psikolojik baskı yapsın
>umursama
>eve ulaş
>annecimyemektenevar.mp3
>"yemek yok, misafirliğe gidiyorum"
>tek başına bim kaşar peyniri ve kepekli ekmek ye
>ohk gerçek jokerin kendin olduğunu fark ettiğinde

5c626 No.58980

File: 1570292307069.jpg (61.9 KB, 500x712, 125:178, 558407b117c5de991d140ea4bb….jpg) ImgOps Google

>>58977
peki tamam miserable bir hayatın varmış da film nasıl sen onu söyle arkadaşla gidilir mi buna

76fa8 No.58986

>>58980
Tarihin en iyi filmi denemez ama 2010 sonrasında çıkmış en iyi filmlerden bence. Birkaç bağlantısızlık var. Bu yıllarda daha iyisini bulamazsın

a892b No.58989

File: 1570296311175.jpg (87.65 KB, 1200x1180, 60:59, kağıt.jpg) ImgOps Google

gerçek joker sen olsan arkadaşın olmazdı, olsa bile sinema gibi bir normi planı yapmazdınız, senin gibi sinema ve coca cola ürününe tücülmeyip filmi korsanlardın, kızın gülmesine içerlemezdi, sinemada sevgilisini parmaklayana alfa demezdi.

üzgünüm jokerliğe uygun yaptığın tek iş bim kaşar peyniri ve ekmekle öğün atlamak.

86186 No.58992

Joker beni anlatiyo

22249 No.58995

düzgün bir camrip çıkarsa indirir izlerim. sinemaya para mı vereceğim amına koyim?

c58bf No.58996

>>58995
4k 7.1 bluray gelmeden izlemem

96c6f No.59057

>8/10'luk bir kız bunu görünce başka tarafa bakıp gülsün
Sürekli görmeye başladım yahu bu tür hareketleri size karşı yapmıyorlar, başka bir şeye yapıyorlar siz öyle yorumluyorsunuz. Sizin varlığınızdan bile haberdar değiller. Amma delüzyonelsiniz.

b6c27 No.59544

File: 1570902281986.jpg (234.06 KB, 1707x2560, 1707:2560, 0158300.jpg) ImgOps Google

Hissiyatlandim teşekkürler op

9b628 No.59633

>>seninle gelecek arkadaşın
beter ol normie.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]