[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570211291431.jpg (52.28 KB, 428x640, 107:160, cf2121e4db98b0a29acaf49576….jpg) ImgOps Google

3e9c3 No.58922

Bu ülkenin zaten damarlarında zenci sevdası kadın erkek. Bu amına kodumun araplarını getireceklerine afrikadan zenci kardeşlerimizi ithal etseydik keşke birkaç nesil sonra amerika olurduk.

dc3bb No.58923

3-4 zenci bir Türk kızını evire çevire sikip videoya kaydedip yaysalar ertesi gün ülkede zenci pogromu olur.

3e9c3 No.58924

>>58923
bi bok olmaz türkler arapları sevmiyor sadece. ülkede afrikalılara büyük aşk var çorumlu amir mesela ,dayılar amcalar sevgiden karılarını paylaşırlar bu adamla.

bd392 No.58925

Afrikalı zencileri ben çok seviyorum çok kalender sempatik kimseye zararı olmayan tipler. ABD'deki lümpen niggalara tosunlanıp götü yanan beta beyazların gazına gelmiş pol veletlerine bakmayın siz afrika zencileri eyitilebilir bir ırktır.

14b12 No.58942

File: 1570220070879.jpeg (5.05 KB, 216x234, 12:13, indir (1).jpeg) ImgOps Google

>ohk asla 11lik pipiciğim zenci bir kısrağı tatmin edemeyeceğinde
>asla burnuma kara kısrak ensesinden egzotik miski amberi çekemeyeceğimde
Sikem sokam barbar pipicik mungol geni benis boyu ortalama 13 olan üstün ırk mı olur
Yeteeeeeeeer götüm helaq oldu

9416c No.58943

>>58942
valla billa ya şu kürtler olmasa ülke ortalaması 10 cm olacak

14b12 No.58944

>>58925
Her lümpen yazdığında 1 enik boints gazanıyorsun çopur yeter artık bıkmadın mı bu leş jargondan

ef24c No.58945

>>58944
şu tahtada hayatımda belki ilk defa içnde lümpen geçen bi cümle kurmuşumdur. biraz klişe bir eleştiri olacak ama imageboard nedir bilmiyorsun bile, eyitemedik sizi.

2e360 No.58946

Geçen kenyada tavuk kesen bi zencinin anasını sikiyorlardı. Yüz verirsen sikerler. Ezeceksin bunları.

14b12 No.58948

>>58945
E y i t e m e d i k
Y
İ
T
E
M
E
D
İ
K

Çopurcan ve lise arkadaşları eğitememiş. Böyle imageboard diyen çopurların hepsine pembe peruk takıp yıllarca ostrojeni verip tasmasını takıp bakımını yapıp sikeceksin moruk. Neyse geç oldu. tunaycım geç oldu banı alabilir miyim?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]