[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569833013112.jpeg (52.2 KB, 554x554, 1:1, images.jpeg) ImgOps Google

2eb6f No.58594

>taşrada ol
>salak bir üniversitenin salak bir bölümünde oku
>günde 6 dolmuş
>15 lira yol parası
>lise 5'ten farksız tesbihçi öğrenciler
>birbirinin akrabası öğretim görevlileri
>dersleri kaçır, devamsızlık sınırının kıyısında ol
>mezun olduktan sonra işsiz kalacağından emin ol
>intihar etmenin tüm bu sorunların çözümü olacağına inanmaya başla
>sıçan ininde yere yat, dostu özle

2f917 No.58596

2 senelik myo oku birde özeldir kesin 100k ya bile gireme sonra burada zırla

c0c3a No.58609

>muhafazakarlığı ve bağnazlığı ile ünlü olan şehirde ol
>vasat bir üniversitenin ortalama bir bölümünde oku
>günde 2 tramvay
>4 kl yol parası
>lise 5'ten farksız öğrenciler
>birbirinin akrabası öğretim görevlileri
>kitap istesinler 120 kl
>mezun olduktan sonra iş bulabileceğinden emin olama
>intihar etmenin tüm bu sorunların çözümü olacağına inanmaya başla
>sıçan ininde yere yat, dostu özle

samesh'

06aa0 No.58612

File: 1569856271715.jpg (185.57 KB, 1446x900, 241:150, 1559347779330.jpg) ImgOps Google

>mezun olduktan sonra işsiz kalacağından emin ol
olur da iş bulursan;

>lise 5'ten farksız tesbihçi çalışanlar

>birbirinin akrabası çalışanlar, yöneticler
>maaş yattıktan 1 hafta sonra parasız kalacağından emin ol

şeklinde güncelleyebilirsin bunu.

65106 No.58620

File: 1569862432066.jpg (45.1 KB, 750x562, 375:281, 71565862_1379681262206787_….jpg) ImgOps Google

>türkiyenin en seküler diye tabir edilen şehirlerinden birinde ol
>salak bir üniversitenin salak bir bölümünde oku
>günde 2 dolmuş
>6 piç yol parası
>lise 5ten farksız tespihçiler/çocuk gibi giyinen ergenler
>birbirinin akrabası öğretim görevlileri
>dersleri kaçırma ama girdiğin her derste delirmeye 1 adım daha yaklaş
>mezun olduktan sonra işsiz kalacağını düşün
>intihar etmenin tüm bu sorunların çözümü olacağına inanmaya başla
>kalbindeki geçmeyen ağırlıkla sıçan ininde yerde yuvarlanıp dostu özle

aef39 No.58622

160 puanla girdiğim myo'dan sonuncu olarak mezun oldum ve 5,5k ile işe başlayacağım. reyle

04e47 No.58626

File: 1569865136759.jpg (489.71 KB, 2160x1080, 2:1, Screenshot_20190913-221620.jpg) ImgOps Google

>meslek liseli ol
>meslek yuksekokulunda ol
>meslek yuksekokuluna girebilmek icin 1 sene dersaneye gitmis ol
>en azindan devlet
>lise 5 ortamı, tesbihçiler, kürtler, suriyeliler, çıkışta işporta açanlar
>reis götü yalamaktan dili damağı kurumuş 89 iqlu hocalar, bir tane iş bilen memurun olmadigi hepsinin eş dost olduğu idare
>2. senende deli gibi kpss calisiyor ol
>atanmaktan başka umudun olmasın
>en azından umudun olsun[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]